Mule http-header hantering: kan inte hantera att samma header förekommer med olika upper/lowercase

Description

Problem: för Mule-3.3.1* (och även senare versioner):
Exempel för VP (från NTjP-produktion) där http-response innehåller flera set-cookie headers fås ett VP009 fel (som inte visar ursprungsfelet) för headers:

Mule-bug
Verkar vara samma bug som:
https://www.mulesoft.org/jira/browse/MULE-7680

Åtgärdsförslag

  1. Testcase som påvisar felet

  2. Patchning av Mule

Environment

None

Activity

Show:
Håkan Dahl
February 24, 2016, 10:04 AM

Not: MULE-8790 rör ett liknande problem (fixat i 3.7.2) men är för den nya HTTP-modulen, vilket inte används i SKLTP (ännu).
Dvs löser inte problemet i den här Jiran.

Håkan Dahl
March 2, 2016, 8:07 AM

Patch och dokumentation finns nu på:
https://github.com/skltp/patch-mule-transport-http
Har även lagt in info i SKLTP 3.0.0 release notes om patchen på:
https://skl-tp.atlassian.net/wiki/display/SKLTP/Release+information

Håkan Dahl
March 2, 2016, 9:51 AM

Lagt till pull request för att återföra fixen till Mule-kodbasen:
https://github.com/mulesoft/mule/pull/2444

Håkan Dahl
March 2, 2016, 9:57 AM

Hans, över till dig för bygge av release.

Hans Wiklund
March 2, 2016, 12:20 PM

Skapat release skltp-patch-mule-transport-http-1.0-RC1 och lagt upp på nexus

Fixed

Assignee

Hans Wiklund

Reporter

Håkan Dahl

Labels

None

Complexity

None

Product Priority

None

Open - Sub-state

None

Epic Link

Fix versions

Priority

Major