Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Prod.Mgnt
Nya SSL certifikat
Unassigned
Martin Back
Major
Fixed
Nov 3, 2021
Dec 2, 2021
Prod.Mgnt
VP Release 4.2.0
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Oct 20, 2021
Prod.Mgnt
Migrera EI från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 10, 2021
Prod.Mgnt
Konvertering av anpassningstjänst, ApSe-adaptern, från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 28, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.0.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Aug 26, 2021
Prod.Mgnt
Loggar i json format
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jun 1, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Installation av Tomcat9/OpenJDK 8 samt tillägg av undantag för TLS 1.0/1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
May 26, 2021
Nov 8, 2021
Bug
VP ska returnera status 500 vid soap fault och status 500 från producent
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Apr 28, 2021
Sep 29, 2021
Prod.Mgnt
Avveckling DomDB-Public, Cronjobb & Casebox
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Apr 23, 2021
Nov 8, 2021
Improvement
Hippo ej uppdaterat
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 22, 2021
Feb 23, 2021
Epic
TAK
Unassigned
Marie Hagström
Minor
Unresolved
Feb 9, 2021
Jan 13, 2022
Story
Cecklista för när tjänster ska avvecklas
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Fixed
Feb 5, 2021
Sep 8, 2021
Story
WSDL/A-Blankett - Reevidera blankett/rutin
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Unresolved
Feb 5, 2021
Feb 10, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatering av NginX version i Prod
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 4, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Install TAK v 2.4.2 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 18, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatera monitor för VP lastbalanserare i Prod
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Jan 14, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Task
1:1-konvertering av EI från Mule till Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Fixed
Dec 14, 2020
Feb 12, 2021
Epic
EI med Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Unresolved
Dec 14, 2020
Oct 29, 2021
Prod.Mgnt
Install Domdb-api v 1.1.1 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 30, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Utökning av Minnet VP
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Nov 19, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Test
Unassigned
Marie Hagström
Major
Won't Fix
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Installera download-config.sh på vp, statusProbe, agp och kat i Prod miljö.
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Avistallera AGP tjänster i Prod som inte används
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 10, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
AgP - ny tjänst GetAggregatedLaboratoryOrderOutcome-4
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 5, 2020
Nov 8, 2021
Nov 10, 2020
Story
Inför throttling i VP
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Unresolved
Sep 24, 2020
Sep 14, 2021
Problem
TAK: Fel vid borttag av anropsbehörighet
Unassigned
Unassigned
Major
Won't Fix
Sep 21, 2020
Oct 1, 2021
Story
Implementera GetAggregatedRequestActivities version 2
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
May 13, 2020
Oct 1, 2021
Improvement
Uppgradering av GetLaboratoryOrderOutcome till schemaversion 4.0_RC10
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
May 8, 2020
Oct 21, 2020
Story
Aggregerad tjänst GLOO4
Unassigned
Marie Hagström
Major
Incomplete
Apr 3, 2020
Apr 3, 2020
Epic
Json beställning, förbättringar av TAK release 2.4.2
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 25, 2020
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
TAK - 2.3.4 hotfix filtrering
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Done
Mar 19, 2020
Nov 8, 2021
Mar 26, 2020
Bug
TAKen tillåter ta bort filter och lämna på plats filtercategorizations som är kopplad med filter.
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 18, 2020
Feb 10, 2021
Task
Utreda varför våra SpringBoot apps(domdb-api, coopertion-api) fungerar inte med Tomcat .100
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Mar 10, 2020
Dec 16, 2020
Improvement
Ändra/lägg till sökväg till casebox.properties
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Feb 18, 2020
Dec 16, 2020
Problem
Man kan skala av lite väl mycket från beställningsfilen
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Feb 17, 2020
Sep 3, 2021
Task
Utreda varför några NMT tester på test/QA miljö mot agg tjänster fallerar
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 17, 2020
Mar 9, 2020
Task
Skapa skarp release
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 13, 2020
Apr 21, 2020
Task
Skapa RC release
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 13, 2020
Apr 7, 2020
Task
Handshake_failure vid uppladdning artefakt till Nexus
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 11, 2020
Feb 12, 2020
Problem
"Security Alert" för Jackson dependency i VP, bör uppdateras
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Feb 6, 2020
Dec 16, 2020
Task
Backa AggTjänster på Test miljö(installera samma version som på QA och PROD)
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 28, 2020
Mar 9, 2020
Problem
Inga från/till datum i AB eller VV
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Do
Jan 27, 2020
Jan 30, 2020
Problem
Integrationsavtal i anropsbehörighet sätts alltid till "AUTOTAKNING".
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Do
Jan 27, 2020
Jan 30, 2020
Problem
Vad syftar "tjänstekompnent" till i "vagval"
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Fix
Jan 27, 2020
Jan 28, 2020
Bug
När logisk adress och tk ger mer än ett vägval så blir det error. Borde det vara så?
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Jan 27, 2020
Sep 3, 2021
Bug
TAK-GUI tester: fel felmedelande
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Duplicate
Jan 27, 2020
Jan 27, 2020
Improvement
Bygga release av VersionVisualizer, beställa installation på MISC
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 27, 2020
Feb 11, 2020
Improvement
Förbättringar i VersionVisulizer
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 27, 2020
Feb 6, 2020
Problem
TAK PROD Filtrering
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Unresolved
Jan 22, 2020
Oct 14, 2020
Jan 22, 2020
1-50 of 1000+