Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Epic
TAK
Unassigned
Marie Hagström
Minor
Unresolved
Feb 9, 2021
Jan 13, 2022
Prod.Mgnt
Nya SSL certifikat
Unassigned
Martin Back
Major
Fixed
Nov 3, 2021
Dec 2, 2021
Prod.Mgnt
TAK 2.3.3
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
ApotekensServiceAdapterService 2.0.6
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Mule-probe 4.1.1
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Case-box 1.1.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
EI - 2.1.4
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Uppdatering aggregeradetjänster
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Dec 3, 2018
Nov 8, 2021
Dec 5, 2018
Prod.Mgnt
Installation av Tomcat9/OpenJDK 8 samt tillägg av undantag för TLS 1.0/1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
May 26, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
TAK - 2.3.4 hotfix filtrering
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Done
Mar 19, 2020
Nov 8, 2021
Mar 26, 2020
Prod.Mgnt
AgP - ny tjänst GetAggregatedLaboratoryOrderOutcome-4
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 5, 2020
Nov 8, 2021
Nov 10, 2020
Prod.Mgnt
Avistallera AGP tjänster i Prod som inte används
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 10, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Installera download-config.sh på vp, statusProbe, agp och kat i Prod miljö.
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Test
Unassigned
Marie Hagström
Major
Won't Fix
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Utökning av Minnet VP
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Nov 19, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Install Domdb-api v 1.1.1 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 30, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatera monitor för VP lastbalanserare i Prod
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Jan 14, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Prod.Mgnt
Install TAK v 2.4.2 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 18, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatering av NginX version i Prod
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 4, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Avveckling DomDB-Public, Cronjobb & Casebox
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Apr 23, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Loggar i json format
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jun 1, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Cooperation 1.3.3 scripts
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Dec 18, 2018
Nov 8, 2021
Jan 31, 2019
Prod.Mgnt
Domdb-API 1.1.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Mar 4, 2019
Nov 8, 2021
Mar 20, 2019
Prod.Mgnt
domdb-public 1.3.6
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Mar 13, 2019
Nov 8, 2021
Mar 14, 2019
Prod.Mgnt
VP 3.3.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Apr 3, 2019
Nov 8, 2021
Apr 10, 2019
Prod.Mgnt
VP 3.3.1
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
May 7, 2019
Nov 8, 2021
May 21, 2019
Prod.Mgnt
Aggregerade Tjänster
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Done
May 21, 2019
Nov 8, 2021
Jun 3, 2019
Prod.Mgnt
VP 4.0.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Jan 10, 2020
Nov 8, 2021
May 21, 2019
Epic
EI med Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Unresolved
Dec 14, 2020
Oct 29, 2021
Epic
Valideringsfunktion i AgP
Unassigned
Karl Holmberg
Major
Unresolved
Jun 12, 2018
Oct 27, 2021
Prod.Mgnt
VP Release 4.2.0
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Oct 20, 2021
Epic
Json beställning, förbättringar av TAK release 2.4.2
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 25, 2020
Oct 13, 2021
Bug
Kibana loggar hela meddelandet - oavsett storlek
Unassigned
Frank Grundin
Major
Unresolved
Nov 11, 2019
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
Konvertering av anpassningstjänst, ApSe-adaptern, från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 28, 2021
Story
Inför throttling i VP
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Unresolved
Sep 24, 2020
Sep 14, 2021
Prod.Mgnt
Migrera EI från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 10, 2021
Problem
Man kan skala av lite väl mycket från beställningsfilen
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Feb 17, 2020
Sep 3, 2021
Bug
När logisk adress och tk ger mer än ett vägval så blir det error. Borde det vara så?
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Jan 27, 2020
Sep 3, 2021
Improvement
EI: Förenkla kod i samband med anrop till TAK från EI
Unassigned
Mats Ekhammar
Minor
Unresolved
Mar 19, 2015
Aug 27, 2021
Improvement
EI: Utredning om volymer och prestanda
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
Apr 25, 2016
Aug 27, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.0.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Aug 26, 2021
Bug
Poster kastas inte av EI där mostRecentContent är äldre än mostRecentContent i motsvarande sparat engagemang
Unassigned
Frank Grundin
Minor
Unresolved
Dec 7, 2018
Jul 28, 2021
Story
WSDL/A-Blankett - Reevidera blankett/rutin
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Unresolved
Feb 5, 2021
Feb 10, 2021
Improvement
Utöka TAKaPI med anropsbehörighet
Unassigned
Peter.Leader
Minor
Unresolved
Sep 9, 2019
Feb 10, 2021
Bug
TAKen tillåter ta bort filter och lämna på plats filtercategorizations som är kopplad med filter.
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 18, 2020
Feb 10, 2021
Bug
Prenumerant av ProcessNotifications utsätts för alla buffrade ProcessNotifications efter att varit nere en längre tid
Unassigned
Frank Grundin
Minor
Unresolved
May 15, 2019
Dec 16, 2020
New Feature
EI: Resetfunktion för att ladda in dynamiska notifiers
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Unresolved
May 26, 2013
Dec 9, 2020
Task
Admin-gui: Visa totala antalet ei-poster för varje kö
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
Jun 4, 2018
Dec 9, 2020
Epic
Container-baserad utveckling av SKLTP
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
May 31, 2017
May 4, 2020
1-50 of 77