Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Bug
VP ska returnera status 500 vid soap fault och status 500 från producent
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Apr 28, 2021
Sep 29, 2021
Improvement
Hippo ej uppdaterat
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 22, 2021
Feb 23, 2021
Story
Cecklista för när tjänster ska avvecklas
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Fixed
Feb 5, 2021
Sep 8, 2021
Task
1:1-konvertering av EI från Mule till Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Fixed
Dec 14, 2020
Feb 12, 2021
Problem
TAK: Fel vid borttag av anropsbehörighet
Unassigned
Unassigned
Major
Won't Fix
Sep 21, 2020
Oct 1, 2021
Story
Implementera GetAggregatedRequestActivities version 2
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
May 13, 2020
Oct 1, 2021
Improvement
Uppgradering av GetLaboratoryOrderOutcome till schemaversion 4.0_RC10
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
May 8, 2020
Oct 21, 2020
Story
Aggregerad tjänst GLOO4
Unassigned
Marie Hagström
Major
Incomplete
Apr 3, 2020
Apr 3, 2020
Task
Utreda varför våra SpringBoot apps(domdb-api, coopertion-api) fungerar inte med Tomcat .100
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Mar 10, 2020
Dec 16, 2020
Improvement
Ändra/lägg till sökväg till casebox.properties
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Feb 18, 2020
Dec 16, 2020
Task
Utreda varför några NMT tester på test/QA miljö mot agg tjänster fallerar
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 17, 2020
Mar 9, 2020
Task
Skapa skarp release
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 13, 2020
Apr 21, 2020
Task
Skapa RC release
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 13, 2020
Apr 7, 2020
Task
Handshake_failure vid uppladdning artefakt till Nexus
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Feb 11, 2020
Feb 12, 2020
Problem
"Security Alert" för Jackson dependency i VP, bör uppdateras
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Feb 6, 2020
Dec 16, 2020
Task
Backa AggTjänster på Test miljö(installera samma version som på QA och PROD)
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 28, 2020
Mar 9, 2020
Problem
Inga från/till datum i AB eller VV
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Do
Jan 27, 2020
Jan 30, 2020
Problem
Integrationsavtal i anropsbehörighet sätts alltid till "AUTOTAKNING".
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Do
Jan 27, 2020
Jan 30, 2020
Problem
Vad syftar "tjänstekompnent" till i "vagval"
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Won't Fix
Jan 27, 2020
Jan 28, 2020
Bug
TAK-GUI tester: fel felmedelande
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Duplicate
Jan 27, 2020
Jan 27, 2020
Improvement
Bygga release av VersionVisualizer, beställa installation på MISC
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 27, 2020
Feb 11, 2020
Improvement
Förbättringar i VersionVisulizer
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 27, 2020
Feb 6, 2020
Problem
TAK PROD Filtrering
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Unresolved
Jan 22, 2020
Oct 14, 2020
Jan 22, 2020
Task
Bygga RC av VersionVisualizer
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 9, 2020
Feb 6, 2020
Task
categorizaitionkoder - TFF-546194
Unassigned
Fredrik Sievers
Minor
Fixed
Dec 20, 2019
Dec 16, 2020
Sub-task
Exkludera: Borttag bara möjligt med Vagval och Behorigheter
Unassigned
Hans Bragman
Major
Fixed
Dec 20, 2019
Apr 23, 2020
Problem
Går ej att avTAKa en producent (T_SERVICES_SE165565594230-107K) i Testmiljö i administrationsklienten för Ineras Tjänstekatalog
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Fixed
Dec 18, 2019
Feb 13, 2020
Dec 18, 2019
Task
Installera versionVisualizer till MISC
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Dec 17, 2019
Feb 11, 2020
Sub-task
För långa beskrivningar av t.ex. Tjanstekontrakt ger fula fel som genereras i Jsson-parsern.
Unassigned
Hans Bragman
Major
Fixed
Dec 13, 2019
Apr 23, 2020
Task
Tak: status? Hur ska vi testa den? installera release på qa
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Won't Do
Dec 11, 2019
Feb 13, 2020
Task
Skapa skarp release
Unassigned
Peter.Leader
Major
Duplicate
Dec 2, 2019
Mar 25, 2020
Bug
SIT-miljöns prestanda har försämrats
Unassigned
Frank Grundin
Major
Fixed
Nov 25, 2019
Feb 11, 2020
Story
Problem med autopatching
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 21, 2019
Apr 7, 2020
Problem
felmeddelande när man anropar InsuranceMedicineDecisionSupport/GetVersion.svc”
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Fixed
Nov 19, 2019
Feb 12, 2020
Problem
Region Gävleborg försöker anropa QA för FMB men får fel.
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Fixed
Nov 19, 2019
Feb 12, 2020
Problem
Fel vid anrop mot NTjP FMB
Unassigned
Ylva Olsson
Major
Fixed
Nov 19, 2019
Feb 12, 2020
Problem
Vissa smoke-tester mot dev och test går fel.
Unassigned
Hans Bragman
Minor
Fixed
Nov 19, 2019
Dec 9, 2019
Improvement
Går ej att hämta vissa wsdl:er
Unassigned
Hans Bragman
Minor
Fixed
Nov 13, 2019
Feb 6, 2020
Bug
Problem att hantera stora meddelanden (15 MB)
Unassigned
Frank Grundin
Major
Fixed
Nov 8, 2019
Feb 11, 2020
Problem
HSA id uppdateras ej i Riv-ta
Unassigned
Ylva Olsson
Minor
Fixed
Oct 25, 2019
Oct 25, 2019
Bug
AGP skickar inte tillbaka svaret vid problem med anslutningen mellan VP och AGP
Unassigned
Frank Grundin
Major
Fixed
Oct 25, 2019
Dec 16, 2020
Bug
Redan vid lägre last händer det att AGP misslyckas att etablera connection med VP
Unassigned
Frank Grundin
Major
Won't Fix
Oct 17, 2019
Sep 3, 2021
Prod.Mgnt
Driftsättning av VP Camel, KAT, Statusprobe i Prod
Unassigned
linda.lindius
Major
Fixed
Oct 11, 2019
Mar 5, 2020
New Feature
Release av VP Camel, KAT och Statusprobe
Unassigned
linda.lindius
Major
Fixed
Oct 11, 2019
Oct 11, 2019
Story
Flytta SAD och nödvänding dokumentaion till SKLTP arean
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Duplicate
Oct 11, 2019
Jan 20, 2020
Story
Implementera konfigureringsmöjlighet för cipher suites
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Oct 11, 2019
Oct 13, 2021
Improvement
Hantera KeepAlive mer flexibelt
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Won't Fix
Oct 11, 2019
Feb 12, 2020
Bug
VP-Camel does not handle http 100-Continue
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Sep 27, 2019
Jan 20, 2020
Task
Utreda om vi behöver ändra hur vi räknar ut anropsadressen för en wsdl
Unassigned
Hans Andersson
Minor
Won't Fix
Sep 26, 2019
Feb 11, 2020
Problem
Filtrera http headrar i response
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Sep 25, 2019
Nov 20, 2019
1-50 of 1000+