Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Epic
TAK
Unassigned
Marie Hagström
Minor
Unresolved
Feb 9, 2021
Jan 13, 2022
Prod.Mgnt
Nya SSL certifikat
Unassigned
Martin Back
Major
Fixed
Nov 3, 2021
Dec 2, 2021
Prod.Mgnt
TAK 2.3.3
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
ApotekensServiceAdapterService 2.0.6
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Mule-probe 4.1.1
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Case-box 1.1.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
EI - 2.1.4
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 20, 2018
Nov 8, 2021
Nov 27, 2018
Prod.Mgnt
Uppdatering aggregeradetjänster
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Dec 3, 2018
Nov 8, 2021
Dec 5, 2018
Prod.Mgnt
Installation av Tomcat9/OpenJDK 8 samt tillägg av undantag för TLS 1.0/1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
May 26, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
TAK - 2.3.4 hotfix filtrering
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Done
Mar 19, 2020
Nov 8, 2021
Mar 26, 2020
Prod.Mgnt
AgP - ny tjänst GetAggregatedLaboratoryOrderOutcome-4
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 5, 2020
Nov 8, 2021
Nov 10, 2020
Prod.Mgnt
Avistallera AGP tjänster i Prod som inte används
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Nov 10, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Installera download-config.sh på vp, statusProbe, agp och kat i Prod miljö.
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Test
Unassigned
Marie Hagström
Major
Won't Fix
Nov 13, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Utökning av Minnet VP
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Nov 19, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Install Domdb-api v 1.1.1 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Nov 30, 2020
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatera monitor för VP lastbalanserare i Prod
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Jan 14, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Prod.Mgnt
Install TAK v 2.4.2 i Prod
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jan 18, 2021
Nov 8, 2021
Jan 25, 2021
Prod.Mgnt
Uppdatering av NginX version i Prod
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 4, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Avveckling DomDB-Public, Cronjobb & Casebox
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Apr 23, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Loggar i json format
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jun 1, 2021
Nov 8, 2021
Prod.Mgnt
Cooperation 1.3.3 scripts
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Dec 18, 2018
Nov 8, 2021
Jan 31, 2019
Prod.Mgnt
Domdb-API 1.1.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Mar 4, 2019
Nov 8, 2021
Mar 20, 2019
Prod.Mgnt
domdb-public 1.3.6
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Mar 13, 2019
Nov 8, 2021
Mar 14, 2019
Prod.Mgnt
VP 3.3.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Apr 3, 2019
Nov 8, 2021
Apr 10, 2019
Prod.Mgnt
VP 3.3.1
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
May 7, 2019
Nov 8, 2021
May 21, 2019
Prod.Mgnt
Aggregerade Tjänster
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Done
May 21, 2019
Nov 8, 2021
Jun 3, 2019
Prod.Mgnt
VP 4.0.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Jan 10, 2020
Nov 8, 2021
May 21, 2019
Epic
EI med Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Unresolved
Dec 14, 2020
Oct 29, 2021
Epic
Valideringsfunktion i AgP
Unassigned
Karl Holmberg
Major
Unresolved
Jun 12, 2018
Oct 27, 2021
Prod.Mgnt
VP Release 4.2.0
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Oct 20, 2021
Epic
Domäntyper i DOM DB
Unassigned
Shovon Miah
Major
Unresolved
Oct 19, 2016
Oct 14, 2021
Epic
Json beställning, förbättringar av TAK release 2.4.2
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 25, 2020
Oct 13, 2021
Epic
Inläsning av HSAdata
Unassigned
Peter.Leader
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Oct 13, 2021
Epic
VP med Camel
Unassigned
Peter.Leader
Major
Unresolved
Mar 20, 2019
Oct 13, 2021
Story
Implementera konfigureringsmöjlighet för cipher suites
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Oct 11, 2019
Oct 13, 2021
Bug
Kibana loggar hela meddelandet - oavsett storlek
Unassigned
Frank Grundin
Major
Unresolved
Nov 11, 2019
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Oct 13, 2021
Problem
TAK: Fel vid borttag av anropsbehörighet
Unassigned
Unassigned
Major
Won't Fix
Sep 21, 2020
Oct 1, 2021
Story
Implementera GetAggregatedRequestActivities version 2
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
May 13, 2020
Oct 1, 2021
Bug
VP ska returnera status 500 vid soap fault och status 500 från producent
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Apr 28, 2021
Sep 29, 2021
Prod.Mgnt
Konvertering av anpassningstjänst, ApSe-adaptern, från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 28, 2021
Story
Inför throttling i VP
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Unresolved
Sep 24, 2020
Sep 14, 2021
Task
Alternativ logisk adress för EI
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Nov 7, 2016
Sep 13, 2021
Prod.Mgnt
Migrera EI från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 10, 2021
Story
Cecklista för när tjänster ska avvecklas
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Fixed
Feb 5, 2021
Sep 8, 2021
Story
EI: Adminverktyg
Unassigned
Former user
Major
Won't Fix
Sep 22, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Möjliggöra utläsning av information i EI per producent eller prenumerant
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
Jun 4, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Lägg till funktion för domän specifik rensningsrutin av gammal data
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
May 27, 2013
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Lägg till stöd för resning av källsystem specifik information för att stödja återladdning
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
May 27, 2013
Sep 3, 2021
1-50 of 1000+