Issues

Select view

Select search mode

Epic
EI med Camel
Unassigned
Dennis Djenfer
Major
Unresolved
Dec 14, 2020
Oct 15, 2021
Epic
Domäntyper i DOM DB
Unassigned
Shovon Miah
Major
Unresolved
Oct 19, 2016
Oct 14, 2021
Epic
Valideringsfunktion i AgP
Unassigned
Karl Holmberg
Major
Unresolved
Jun 12, 2018
Oct 14, 2021
Epic
TAK
Unassigned
Marie Hagström
Minor
Unresolved
Feb 9, 2021
Oct 13, 2021
Epic
Json beställning, förbättringar av TAK release 2.4.2
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Unresolved
Mar 25, 2020
Oct 13, 2021
Epic
Inläsning av HSAdata
Unassigned
Peter.Leader
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Oct 13, 2021
Epic
VP med Camel
Unassigned
Peter.Leader
Major
Unresolved
Mar 20, 2019
Oct 13, 2021
Story
Implementera konfigureringsmöjlighet för cipher suites
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Oct 11, 2019
Oct 13, 2021
Bug
Kibana loggar hela meddelandet - oavsett storlek
Unassigned
Frank Grundin
Major
Unresolved
Nov 11, 2019
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
VP Release 4.2.0
Unassigned
Marie Hagström
Major
Unresolved
Aug 25, 2021
Oct 13, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Oct 13, 2021
Problem
TAK: Fel vid borttag av anropsbehörighet
Unassigned
Unassigned
Major
Won't Fix
Sep 21, 2020
Oct 1, 2021
Story
Implementera GetAggregatedRequestActivities version 2
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
May 13, 2020
Oct 1, 2021
Bug
VP ska returnera status 500 vid soap fault och status 500 från producent
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Apr 28, 2021
Sep 29, 2021
Prod.Mgnt
Konvertering av anpassningstjänst, ApSe-adaptern, från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 28, 2021
Story
Inför throttling i VP
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Unresolved
Sep 24, 2020
Sep 14, 2021
Task
Alternativ logisk adress för EI
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Fixed
Nov 7, 2016
Sep 13, 2021
Prod.Mgnt
Migrera EI från Mule till Camel
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Aug 25, 2021
Sep 10, 2021
Story
Cecklista för när tjänster ska avvecklas
Unassigned
Mikel Hallén
Major
Fixed
Feb 5, 2021
Sep 8, 2021
Story
EI: Adminverktyg
Unassigned
Former user
Major
Won't Fix
Sep 22, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Möjliggöra utläsning av information i EI per producent eller prenumerant
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
Jun 4, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Lägg till funktion för domän specifik rensningsrutin av gammal data
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
May 27, 2013
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Lägg till stöd för resning av källsystem specifik information för att stödja återladdning
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
May 27, 2013
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Utökade krav på möjlighet till omsynkning av data för en producent
Unassigned
Magnus Larsson
Major
Won't Fix
Oct 2, 2013
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Möjlighet att göra en initialladdning från en fil
Unassigned
Former user
Major
Won't Fix
Apr 1, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Ge möjlighet till omsynkning för prenumeranter
Unassigned
Former user
Major
Won't Fix
Mar 5, 2014
Sep 3, 2021
Sub-task
EI: Grundläggande EI Administrationsverktyg
Unassigned
Former user
Major
Won't Fix
Jun 25, 2014
Sep 3, 2021
Story
TAK: Cache i flera applikationer - skapa fil
Unassigned
Hans Thunberg
Major
Unresolved
Nov 24, 2014
Sep 3, 2021
Problem
Man kan skala av lite väl mycket från beställningsfilen
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Feb 17, 2020
Sep 3, 2021
Bug
När logisk adress och tk ger mer än ett vägval så blir det error. Borde det vara så?
Unassigned
Mattsson Jonas
Major
Unresolved
Jan 27, 2020
Sep 3, 2021
Bug
Redan vid lägre last händer det att AGP misslyckas att etablera connection med VP
Unassigned
Frank Grundin
Major
Won't Fix
Oct 17, 2019
Sep 3, 2021
Story
Ta fram rutiner för att installera nya wsdler
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Won't Fix
Sep 11, 2019
Sep 3, 2021
Bug
EI - Vid enstaka tillfällen problem att synkronisera databasen (ConstraintViolationException)
Unassigned
Frank Grundin
Minor
Won't Fix
Apr 15, 2019
Aug 27, 2021
Story
Förtydliga trädinformation
Unassigned
Peter.Leader
Major
Won't Fix
Mar 29, 2018
Aug 27, 2021
Improvement
Cooperation: Uppdatera till Java 8
Unassigned
Pär Lindkvist
Major
Fixed
Jan 25, 2018
Aug 27, 2021
Improvement
Möjliggör olika certifikat på utgående request
Unassigned
Unassigned
Major
Won't Fix
Dec 11, 2017
Aug 27, 2021
Improvement
EI: Mer fingranulär filtrering för ProcessNotification
Unassigned
Mats Ekhammar
Major
Won't Fix
Mar 24, 2016
Aug 27, 2021
Improvement
EI: Förenkla kod i samband med anrop till TAK från EI
Unassigned
Mats Ekhammar
Minor
Unresolved
Mar 19, 2015
Aug 27, 2021
Improvement
EI: Utredning om volymer och prestanda
Unassigned
Hans Wiklund
Major
Unresolved
Apr 25, 2016
Aug 27, 2021
Bug
SLA-krav Engagemangsindex (EI)
Unassigned
Göran Westman
Minor
Fixed
Nov 9, 2018
Aug 27, 2021
Prod.Mgnt
Release 4.0.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Jun 16, 2021
Aug 26, 2021
Bug
Poster kastas inte av EI där mostRecentContent är äldre än mostRecentContent i motsvarande sparat engagemang
Unassigned
Frank Grundin
Minor
Unresolved
Dec 7, 2018
Jul 28, 2021
Prod.Mgnt
Loggar i json format
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Jun 1, 2021
Jun 8, 2021
Prod.Mgnt
Installation av Tomcat9/OpenJDK 8 samt tillägg av undantag för TLS 1.0/1.1
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
May 26, 2021
Jun 4, 2021
Prod.Mgnt
Avveckling DomDB-Public, Cronjobb & Casebox
Unassigned
Mariia Tuliakova
Major
Fixed
Apr 23, 2021
Jun 2, 2021
Prod.Mgnt
VP 3.2.0
Unassigned
Göran Erkstam
Major
Fixed
Dec 4, 2018
May 27, 2021
Jan 15, 2019
Epic
VP: Felkoder SKLTP
Unassigned
Peter.Leader
Major
Unresolved
Feb 7, 2017
May 27, 2021
Prod.Mgnt
Utökning av Minnet VP
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Nov 19, 2020
May 9, 2021
Bug
Borttag och tillägg av vägval för samma tjänstekontrakt
Unassigned
Tobias Johansson
Major
Fixed
Aug 26, 2016
Apr 23, 2021
Improvement
Hippo ej uppdaterat
Unassigned
Marie Hagström
Major
Fixed
Feb 22, 2021
Feb 23, 2021
1-50 of 1000+
...