Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Java heapsize konfigureras i ACTIVEMQ_HOME/bin/<operativsystem>/wrapper.conf med:

  No Format
  wrapper.java.initmemory
  wrapper.java.maxmemory

  Rekommendation är att sätta dem till samma värde, på så sätt säkras redan vid uppstart att det faktiskt går att allokera minne för max-värdet (annars är det möjligt att få OutOfMemoryError innan max-värdet uppnås).

 2. Broker minnesutnyttjande konfigureras i ACTIVEMQ_HOME/conf/activemq.xml. Se https://code.googlegithub.com/psoi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/IGG_RT_ActiveMQ#Configure_broker_resource_usage-ActiveMQ

  No Format
  <systemUsage>
   <systemUsage>
     <memoryUsage>
       <memoryUsage limit="64 mb"/>
     </memoryUsage>

  Note: för ActiveMQ 5.9 kan följande användas: <memoryUsage percentOfJvmHeap="70" />

   

 3. Köminne (viktigt vid flow control) konfigureras med memoryLimit. Se exempel activemq.xml och https://github.com/soi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/G_RT_-ActiveMQ

  No Format
  <policyEntry queue=">" producerFlowControl="true" memoryLimit="1mb"> 

...

Synkron skrivning till disk av meddelanden

Se https://code.googlegithub.com/psoi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/IGG_RT_ActiveMQ#Configure_broker_for_reliable_message_persistence-ActiveMQ

 

JMX

Konfigurera JMX-åtkomst genom att:

...