Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Under Generella instruktioner hittar du installations och konfigurationanvisningar för komponenter som förutsätts vara installerade på servern innan SKLTP installeras. Därefter finns en sida för varje komponent i SKLTP. En minimal SKLTP installation förutsätter att TAK och VP är installerade. AgP, EI och AnP är valfria.

...