EI Camel

Denna sida beskriver EI Mule. Efter driftsättning av EI Camel är det /wiki/spaces/FT/pages/1820065857 som gäller 

Ladda ner applikationerna

 1. Ladda ner zip fil för frontend applikation från Mavens cetrala repository.
 2. Ladda ner zip fil för backend applikation från Mavens cetrala repository.

Lägg till runtime beroenden

I de fall runtime beroenden inte är installerade behöver följande göras.

 1. Tillföra en jar-fil på MULE-HOME/lib/opt:
  1. hibernate-entitymanager-3.6.0.Final.jar
 2. Ladda ner MySQL Connector/J från MySQL och tillför den till MULE-HOME/lib/user/
  1. I skrivande stund är det v5.1.26 som är senaste gällande version. 
  2. Välj "Platform Independent", TAR eller ZIP spelar ingen roll.
  3. Välj "No thanks, just start my download." för att slippa logga in.
  4. Packa upp den nedladdade filen och flytta jar-filen mysql-connector-java-n.n.n/mysql-connector-java-n.n.n-bin.jar till MULE-HOME/lib/shared/default/ 
 3. Ladda ner AMQ-jar från följande länk och tillför den på MULE-HOME/lib/user/. *)
 4. Starta om Mule

*) För versioner av AMQ-jar från 5.14.2 och senare lägg till

wrapper.java.additional.<n>=-Dorg.apache.activemq.SERIALIZABLE_PACKAGES=*

där <n> är första lediga nummer i mules wrapper.conf.


Det är bättre att följa Mulesofts rekommendationer och undvika activemq-all-x.x.x.jar och istället lägga in endast de jar-filer som behövs. Se https://docs.mulesoft.com/mule-user-guide/v/3.7/activemq-integration. Speciellt för EI rekommenderas detta starkt.


Databas

Skapa databas och användare

CREATE DATABASE ei;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ei.* TO ei_user@<ipadress> IDENTIFIED BY '<ett lösenord>';

Skapa tabeller

Kör sql-scriptet för att skapa tabeller i EI databasen.

Konfigurera EI applikation

För att överlagra default inställningar, skapa en ei-config-override.properties i MULE_HOME/conf.

SKLTP EI - Konfiguration

Mule konfiguration, instruktion för att stoppa/starta

Se över minnesinställningar i Mule

Säkerställ att EI applikationen startas i rätt turordning, EI är beroende av att VP är igång.

ActiveMQ konfiguration

Se över inställningar för ActiveMQ

Hantera root certifikat

Installationsmanual Certifikat

Release

Genomför en en release med MMC

Se /wiki/spaces/NTJP/pages/4325423

Genomför en en release manuellt när inte MMC finns tillgängligt

Notera att EI består av 2 applikationer och att rekommendationen är att genomföra följande på en applikation åt gången.

 1. Ta bort tidigare version av samma applikation om det finns en sådan, tex olika releasekandidater (RC).
 2. Kopiera applikationen (zip) till <MULE_HOME>/apps
 3. verifiera i loggar att releasen gick bra
 4. Vid problem tas releasen bort genom att ta bort anchor-filen för motsvarande applikation.

Ladda om EI vid konfigurationsförändringar - exempelvis när nya prenumeranter lagts till

För varje nod

 1.  Gör en touch på /<MULE_HOME>/apps/skltp-ei-application-mule-[front|backend]-app/mule-config.xml 
 2. Kolla i loggfilen mule-app-ei.log som finns i /<MULE_HOME>/logs/ och se att allt laddas som det ska.
 3. Kolla i webbgränssnittet för ActiveMQ för att verifiera att en kö skapats upp för prenumeranten. 

Om någon/några subscriber går offline är det backend-applikationen som behöver laddas om.

Intressanta loggar vid uppstart

Backend

Vid uppstart av backend görs anrop till VP (virtuella tjänsten GetLogicalAddresseesByServiceContract) för att hämta information om vilka prenumeranter som finns på notifieringar. Nedan ett exempel på en lyckad uppstart med lyckat anrop till GetLogicalAddresseesByServiceContract.

2014-03-04 21:03:05,347 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Attempting 0th connect to: tcp://localhost:61616
2014-03-04 21:03:05,363 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Connection established
2014-03-04 21:03:05,363 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Successfully connected to tcp://localhost:61616
2014-03-04 21:03:05,773 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - soi-toolkit.log
** logEvent-info.start ***********************************************************
IntegrationScenarioId=
ContractId=
LogMessage=msg-in
ServiceImpl=get-logical-addressees-service
Host=tp-prod-ei-app01.inera.local (192.168.25.101)
ComponentId=skltp-ei-application-mule-backend-app-1.1.1
Endpoint=vm://get-logical-addressees
MessageId=ffe0b726-a3d7-11e3-aff7-1b51b0c9317b
BusinessCorrelationId=
BusinessContextId=
ExtraInfo=
Payload=
** logEvent-info.end *************************************************************
2014-03-04 21:03:06,147 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - soi-toolkit.log
** logEvent-info.start ***********************************************************
IntegrationScenarioId=
ContractId=
LogMessage=req-out
ServiceImpl=get-logical-addressees-service
Host=tp-prod-ei-app01.inera.local (192.168.25.101)
ComponentId=skltp-ei-application-mule-backend-app-1.1.1
Endpoint=http://tp-prod-vp-lb:8080/vp/infrastructure/itintegration/registry/GetLogicalAddresseesByServiceContract/2/rivtabp21 (POST)
MessageId=ffe0b726-a3d7-11e3-aff7-1b51b0c9317b
BusinessCorrelationId=
BusinessContextId=
ExtraInfo=
Payload=
** logEvent-info.end *************************************************************
2014-03-04 21:03:08,967 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - soi-toolkit.log
** logEvent-info.start ***********************************************************
IntegrationScenarioId=
ContractId=
LogMessage=resp-in
ServiceImpl=get-logical-addressees-service
Host=tp-prod-ei-app01.inera.local (192.168.25.101)
ComponentId=skltp-ei-application-mule-backend-app-1.1.1
Endpoint=vm://get-logical-addressees
MessageId=01c46b51-a3d8-11e3-aff7-1b51b0c9317b
BusinessCorrelationId=
BusinessContextId=
ExtraInfo=
Payload=
** logEvent-info.end *************************************************************
2014-03-04 21:03:08,980 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - soi-toolkit.log
** logEvent-info.start ***********************************************************
IntegrationScenarioId=
ContractId=
LogMessage=resp-out
ServiceImpl=get-logical-addressees-service
Host=tp-prod-ei-app01.inera.local (192.168.25.101)
ComponentId=skltp-ei-application-mule-backend-app-1.1.1
Endpoint=vm://get-logical-addressees
MessageId=01c46b51-a3d8-11e3-aff7-1b51b0c9317b
BusinessCorrelationId=
BusinessContextId=
ExtraInfo=
Payload=
** logEvent-info.end *************************************************************
2014-03-04 21:03:09,165 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Loading XML bean definitions from URL [jar:file:/home/mule/tp/mule-enterprise-standalone-3.3.1/lib/mule/mule-module-spring-config-3.3.1.jar!/mule-spring-config.xml]
2014-03-04 21:03:09,192 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Loading XML bean definitions from URL [jar:file:/home/mule/tp/mule-enterprise-standalone-3.3.1/lib/mule/mule-module-spring-config-3.3.1.jar!/default-mule-config.xml]
2014-03-04 21:03:09,283 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Loading XML bean definitions from context0.xml
2014-03-04 21:03:09,360 WARN org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Cannot assign class java.lang.Object to interface org.mule.api.AnnotatedObject
2014-03-04 21:03:10,190 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Reconnect was triggered but transport is not started yet. Wait for start to connect the transport.
2014-03-04 21:03:10,191 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Started unconnected
2014-03-04 21:03:10,191 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Waking up reconnect task
2014-03-04 21:03:10,195 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - urlList connectionList:[tcp://localhost:61616], from: [tcp://localhost:61616]
2014-03-04 21:03:10,196 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Attempting 0th connect to: tcp://localhost:61616
2014-03-04 21:03:10,198 DEBUG org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Connection established
2014-03-04 21:03:10,199 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger - Successfully connected to tcp://localhost:61616
2014-03-04 21:03:10,299 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger -
**********************************************************************
* Mule ESB and Integration Platform                 *
* Version: 3.3.1 Build: 24870                    *
* MuleSoft, Inc.                           *
* For more information go to http://www.mulesoft.org         *
*                                  *
* Server started: 3/4/14 9:03 PM                   *
* Server ID: 01e95878-a3d8-11e3-aff7-1b51b0c9317b          *
* JDK: 1.6.0_45 (mixed mode)                     *
* OS encoding: UTF-8, Mule encoding: UTF-8              *
* OS: Linux (2.6.32-358.23.2.el6.x86_64, amd64)           *
* Host: tp-prod-ei-app01.inera.local (192.168.25.101)        *
*                                  *
* Agents Running:                          *
*  DevKit Extension Information                   *
*  Clustering Agent                         *
*  JMX Agent                            *
**********************************************************************
2014-03-04 21:03:10,303 INFO org.mule.module.logging.DispatchingLogger -
**********************************************************************
* Application: skltp-ei-application-mule-backend-app-1.1.1      *
* OS encoding: UTF-8, Mule encoding: UTF-8              *
*                                  *
* Agents Running:                          *
*  DevKit Extension Information                   *
*  Clustering Agent                         *
*  JMX Agent                            *
**********************************************************************