Anslutningsinformation

Här har vi samlat länkar till dokument samt information som kan vara till hjälp vid anslutningen till Nationella Tjänsteplattformen.

Informationen gäller främst för producentanslutningar till NPÖ, Journalen samt 1177 Vårdguidens e-tjänster (Förnya recept och Bokade tider)


Innehåll: 


Generell anslutningsinformation och dokumentlänkar

Beskrivning teknisk anslutning

Steg för steg teknisk anslutning 

Presentationsmaterial: Uppstartsmöte - Direktanslutning.pptx

Presentationsmaterial: Uppstartsmöte - Agent.pptx

Vanliga frågor anslutning

FAQ Anslutning 

Kundportalen (för beställning av NPÖ och Journalen fr.o.m. 2/3 2021)

Information om kundportalen

Beställning av tjänst i Ineras kundportal (direktanslutning)

Anslutning till SIT/QA/PROD

Anslutning till test- och produktionsmiljöer beställs via Beställningsstödet. 

Anslutningsinformation (generellt) - teknik/verksamhet

Test och kvalitetssäkring

Producentverifiering:

Testunderlag för redovisning av E2E-tester: Se respektive tjänst nedan. 

Riktlinjer för tester och testdata i HSA  

Validering i produktionsmiljö  (anvisning, godkända valideringspersoner)

Här finns mer information om Ineras testmodell. 

Testpersoner 

Grundladdning

Formuläret "Grundladdning av Engagemangsindexskickas in senast 2 veckor före planerad grundladdning. 

Nyhetsbrev från Inera 

Information till agenter

För definition av "agent" se inera.se

NPÖ

Journalen

Kundportalen (för anslutning av slutkunder/vårdgivare)


NPÖ

Dokumentation

Projektplatsen för NPÖ 

NPÖ Öppen Info (Confluence)

Samlingssida Teknisk information om anslutning:  

 • Mappningsbeskrivning Journalen och NPÖ
 • Checklistor för anslutning som producent/konsument
 • Tjänstespecifik teststrategi
 • E2E-underlag

Aktuella tjänstekontrakt och tjänstekontraktsversioner

Gränssnittsbeskrivning NPÖ

Användarguide NPÖ

Adresser till NPÖ i testmiljöerna och demomiljö

(hittas även via "Adresser till NPÖ i testmiljöerna och demomiljö")

HSA-id för NPÖ

(hittas även via "Adresser till NPÖ i testmiljöerna och demomiljö")

 • SIT: T-SERVICES-SE165565594230-10MG  
 • QA: T-SERVICES-SE165565594230-10MF
 • PROD: SE5565594230-BDV 

Journalen

Dokumentation

Projektplatsen för Journalen 

Journalen Öppen info (Confluence)

Samlingssida Teknisk information om anslutning

 • Mappningsbeskrivning Journalen och NPÖ
 • E2E-underlag

Aktuella tjänstekontrakt och tjänstekontraktsversioner

Att förvalta och använda Journalen

Adresser till Journalen i test- och produktionsmiljöerna samt demomiljö

(hittas även via "Teknisk information om anslutning")

HSA-id för Journalen

(hittas även via "Teknisk information om anslutning")

 • SIT: T-SERVICES-SE165565594230-10JR 
 • QA: T-SERVICES-SE165565594230-10JQ
 • PROD: SE5565594230-BDK 

1177 Vårdguidens e-tjänster: Förnya recept och Bokade tider

Dokumentation

Information om Förnya recept

Information om Bokade tider

Testa 1177 Vårdguidens e-tjänster (Förnya recept, Bokade tider)

Invånarsidan i QA: https://at.e-tjanster.1177.se.

 • För att komma åt Förnya recept behöver invånaren klicka sig till en mottagning.

 • Bokade tider finns på startsidan efter inloggning.

Personalsidan i QA: https://personalsiths.test.1177.se/

Inloggning och testpersoner:

HSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • HSA-id i QA: SE2321000016-A29F

 • HSA-id i PROD: SE2321000016-92V4

Relaterade tjänster

Säkerhetstjänster och PU

SITHS

Support och instruktioner 

Ineras kundservice

Instruktioner för att skicka in dokumentation: 

 • Självdeklaration för producentverifiering skickas in via formuläret https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning.
  • Om anslutningen gäller flera kontrakt som testats tillsammans kan självdeklarationerna skickas in tillsammans, i samma ärende.
  • Om anslutningen gäller både NPÖ och Journalen, välj tjänst "Journalen/Nationell patientöversikt". 
 • E2E-underlag skickas in via formuläret https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning
  • Vid samtidig anslutning till flera tjänster ska underlagen skickas in som separata ärenden för att möjliggöra att underlagen granskas/godkänns parallellt. 

Support/frågor: 


Via leveransansvarig

 • Frågor om anslutningsprocessen
 • Frågor om E2E-tester (t.ex. testunderlag, testförfarande/utförande)
 • Hjälp med prioritering och uppföljning av ärenden relaterade till anslutningen


Hjälp oss att bli bättre!

I de flesta fall går det ut en enkät efter genomförd anslutning men om du redan under pågående anslutning vill lämna förbättringsförslag, synpunkter eller beröm kan du använda detta formulär.

Återkoppling anslutning