SKLTP Aggregeringsplattform - arkitekturbeskrivning (SAD)

Innehåll

Inledning

Aggregerande tjänster beskrivs i T-boken (REV B). Denna SAD syftar till att beskriva ett generellt realiseringsmönster för aggregerande tjänster, enligt T-bokens definition.

I nuvarande version är dokumentet inriktat mot realisering av en aggregerande tjänst för tidbokningar. Detta dokument har också ett långsiktigt syfte att vara grund för en design av ett generellt mönster för aggregerande tjänster, dvs. när designen är prövad för tidbokning i verkligheten kan designen generaliseras till att vara allmängiltig för alla aggregerande tjänster. Ett generellt möster för aggregerande tjänster kan relaiseras i en aggregeringsplattform (SKLTP AGP) på ett liknande sätt som SKLTP idag förenklar framtagning av virtuella tjänster (se T-boken) med sin virtualiseringsplattform, (SKLTP VP).


Figure 1, Översikt, informationssystemvy från T-boken (REV B)

Implementationsnära delar av detta designdokument är baserade att tjänsten driftsätts antingen i den nationella tjänsteplattformen (NTjP) eller i en regional tjänsteplattform (RTjP).

Översikt

Dokumentet är indelat i följande delar:

 1. Arkitekturella krav
  Beskriver de arkitekturella egenskaper som är gemensamma för aggregerande tjänster.

 2. Systemsamverkan
  Ger en översiktlig bild av vilka system som samverkar samt dess primära roller i denna samverkan

 3. Användningsfall
  Beskriver de användningsfall som har störst påverkan på designen.

 4. Logisk vy
  Beskriver designens logiska uppdelning.

 5. Deploymentvy
  Beskriver hur lösningen skall driftsättas i QA och produktionsmiljöer.

 6. Testvy
  Beskriver integrationstester som behövs för att säkerställa den totala lösningens funktionalitet.

 7. Implementationsvy
  Beskriver centrala delar av implementationen.

Referenser

 1. T-boken (REV B) - http://rivta.se/documents/ARK_0019/