SKLTP TAK - Testinstruktioner

TAK består av två olika webapplikationer, dels ett administrativt GUI och dels tjänster (webservices). På denna sida finns instruktioner hur SKLTP TAK skall testas.

  • TAK Admin GUI verifieras med manuella tester av GUI:t och det finns inte behov av robusthetstester eller lasttester.

Detaljerade instruktioner under respektive länk: