Generella instruktioner för utvecklare

Utvecklingsmiljö

För att utveckla och underhålla SKLTP samt köra automatiska enhetstester och integrationstester i utvecklingsmiljön krävs:

Val av IDE är valfritt men mest av oss använder IntellijIdea IDE. Där finns Git GUI by default.

Om Eclipse används så rekommenderas följande pluginer för versionshantering av källkod:

Också det finns bra fristående Git-client Sourcetree


För att exekvera systemtester används:


Utöver detta behövs rättigheter till följande:

Git för utvecklare

/wiki/spaces/SKLTP/pages/32112919

Maven repo

Flera SKLTP-komponenter använder egenutvecklade bibliotek. Dessa finns publicerade i Ineras Nexus. Lägg till nedanstående i Maven settings för att använda dess maven-repo som mirror.

 <mirrors>
  <mirror>
   <id>Basefarm Nexus</id>
   <name>Basefarm Nexus Public Mirror</name>
   <url>https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/</url>
   <mirrorOf>*</mirrorOf>
  </mirror>  
 </mirrors>

License headers

Maven bygget kontrollerar att det finns licensheadrar i källkodsfilerna (till exempel, när man kör: mvn clean install) genom att använda com.mycila.maven-license-plugin:maven-license-plugin.

Om bygget falerar p.g.a. att licensheadrar saknas:

[INFO] Missing header in: /Users/hakan/Documents/scm/svn_skltp/jms-admin-web_tr/src/main/java/se/skltp/admin/core/services/HdLabAmq.java
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE

Det kan man lösa genom:

mvn license:format

Verifiering

Innan release av en komponent ska funktionella tester, lasttester och robusthetstester genomföras.

/wiki/spaces/SKLTP/pages/24641624

Release Management

Maven används för att skapa releaser. Följ denna länk för vidare instruktioner.

Paketnamn

SKLTP komponenter

se.skltp.<komponentnamn>, tex se.skltp.agp

Aggregerande tjänster

se.skltp.aggregatingservices.<tjänstedomän>.<tjänsteinteraktion>, tex se.skltp.aggregatingservices.riv.clinicalprocess.healthcond.basic.getaggregatedmeasurement

Anpassningstjänster

se.skltp.adapterservices.<adapternamn>, tex se.skltp.adapterservices.DominoHttp10Adapter

Virtuella tjänster

se.skltp.virtualservices.<tjänstedomän>, tex se.skltp.virtualservices.clinicalprocess.activityprescription.actoutcome.