Installationsguide SKLTP

Denna guide beskriver installation av SKLTP på en övergripande nivå och innehåller också länkar till detaljerade anvisningar för de olika komponenterna.

Fokus för denna guide är att beskriva en mindre installation för drift regionalt eller för teständamål.

Systemkrav

Komponenterna i SKLTP är Java-applikationer. Linux och Windows stöds som målplattformar.

Normalt sett installeras SKLTP på flera olika noder i en produktionsmiljö. De olika komponenterna placeras ofta på olika virtuella maskiner av stabilitetsskäl. Det går också att distribuera tjänster för lastbalansering och högre tillgänglighet. Det är dock fullt möjligt att installera alla delar på samma maskin i t.ex. en testmiljö.

Beroenden

Här listas de beroenden som behöver installeras separat för att SKLTP skall kunna köras. Notera att inte alla SKLTP-komponenterna har alla dessa beroenden, så behoven kan variera mellan noder i en installation.

Nedladdning av komponenter

Officiella releaser av SKLTP-komponenterna finns tillgängliga på Ineras Nexus-server.

Här hittar du information om den, samt mer information om innehållet i de olika versionerna: https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/3375215

Installation av komponenter

Nedan länkas installationsanvisningar för de mest använda komponenterna. Övriga komponenter används mer sällan i lokala/regionala installationer.

Virtualiseringsplattformen (VP) - https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/694550660

TjänsteAdresseringsKatalogen (TAK) - https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/104371410

EngagemangsIndex (EI) - https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/3899438

Lastbalansering

Lastbalansering kan användas för att sprida belastningen på flera noder samt öka tillgängligheten. Olika produkter kan användas, se följande sida för krav på lösningen: https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/22773796

En speciellt utvecklad probe-komponent kan användas för att signalera status i lösningar med lastbalansering: https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/691109968