SKLTP AnP - Instruktion för utvecklare

Checka ut kod

Källkoden för samtliga anpassningstjänster finns på https://github.com/skltp-anpassningstjanster

Exempel för att hämta ut källkoden för anpassningstjänsten riv.insuranceprocess.healthreporting.IntygWiretap

╰─$ git clone git@github.com:skltp-anpassningstjanster/riv.insuranceprocess.healthreporting.IntygWiretap.git
Cloning into 'riv.insuranceprocess.healthreporting.IntygWiretap'...
 
cd riv.insuranceprocess.healthreporting.IntygWiretap

 

Hur commita kod

För att committa källkod i Github följer vi standardproceduren beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.

 

Releasa anpassningstjänster

Från och med migrering av AnP till Mule 3 följer vi standardproceduren för att bygga och releasea plattformskomponenter och tjänster beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.

Tidigare versioner och releasekandidater för Mule 2 plattformen återfinns här https://code.google.com/p/skltpservices/downloads/list