SKLTP EI Mule - Driftsintruktioner, Uppdatering av EI från 1.0 till 1.1

Överflödig

Denna sidan kan tas bort (av någon som har rättigheter)


Detta är en genomgång vad som behöver göras för uppgradera från EI 1.0 till 1.1.0. 

Ladda ner applikationerna

Zip-filerna för frontend och backend-applikationerna laddas ner från mavens centrala repo:

  1. Ladda ner zip fil för frontend applikation från Mavens centrala repository.
  2. Ladda ner zip fil för backend applikation från Mavens centrala repository.

Aktuellt version är 1.1.0.

Konfiguration

Enligt release notes för EI 1.1 har följande två konfigurationsparametrar skapas men bara 1 behöver läggas till i ei-config-override.properties. Detta måste göras innan 1.1.0 startas upp för första gången.

ParameterDefaultvärdeKommentar

LOCAL_EI_SUBSCRIBER_CACHE

/tmp/ei.localCache3

Sökväg till den fil där cachen med resultatet från GetLogicalAddresseesByServiceContract ska sparas. Måste vara en absolut sökväg till en area där filen inte är föremål för eventuella uppresningsskript. Förslag på värde:  /home/mule/.ei.localCache


Ändringar av existerande parametrar i ei-config-override.properties. Även dessa ändringar måste göras innnan 1.1.0 startas upp för första gången

Startupskript

I och med att Mule kör i fixed-mode behöver start-skriptet ändras så att det är den nya 1.1.0-* releasen som ska startas istället för 1.0.0. Detta gäller för både backend och frontendappen.

Installation

Själva deployen är precis som tidigare bara att lägga zip-filerna i apps-katalogen. Om allt är rätt konfigurerat ska Mule plocka upp den nya EI-installationen.

Efter start

Efter start kommer EI skapar nya köer för att subscribers. Dessa namn kommer vara i formatet EI.NOTIFICATION.LOGISKADRESS.