Release Note - Aggregeringsplattformen

Agp version 3.0.3

Releasedatum: 2022-04-21

Spärr mot rundgång

NTP-2093 Getting issue details... STATUS

Agp version 3.0.2

Releasedatum: 2022-02-15

Säkerhetsuppdatering

Agp version 3.0.1

Releasedatum: 2021-12-21

Säkerhetsuppdatering

Agp version 3.0.0

Releasedatum: 2020-09-17

Ny aggregeringsplattform byggd med Camel istället för Mule 

Agp version 2.3.3

Releasedatum: 2017-12-08

Uppgradering av agp till Java 8-151

SKLTP-1042 Getting issue details... STATUS

SKLTP-1046 Getting issue details... STATUS

Agp version 2.3.2

Releasedatum: 2016-12-05

Uppgradering av agp till Java 8

SKLTP-909 Getting issue details... STATUS

SKLTP-910 Getting issue details... STATUS

Agp version 2.2

Releasedatum: 2016-11-15

Uppgradering av agp till Java 8

SKLTP-875 Getting issue details... STATUS

SKLTP-875 Getting issue details... STATUS

Agp version 2.0

Byggdatum: 2016-05-22
SKLTP-762 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.4.0

Byggdatum: 2015-12-22
SKLTP-630 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.8

Byggdatum: 2015-12-02
SERVICE-411 Getting issue details... STATUS
SERVICE-413 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.7

Byggdatum: 2015-11-30
SERVICE-411 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.6

Byggdatum: 2015-11-27
SERVICE-410 Getting issue details... STATUS
SERVICE-187 Getting issue details... STATUS
SERVICE-218 Getting issue details... STATUS
SERVICE-404 Getting issue details... STATUS
SKLTP-770 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.5

Byggdatum: 2015-09-01
SKLTP-690 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.3

Byggdatum : 2015-08-24
NTP-244 Getting issue details... STATUS
SKLTP-694 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.3.1

Byggdatum: 2015-06-09

Ett fel i gatling konfigurationen påverkade tester i dev, test, qa miljöer 

Agp version 1.3.0

Byggdatum 2015-06-08

Förbättringar

Gatling tester finns nu i agp-test-non-functional.jar

SERVICE-181 Getting issue details... STATUS

SERVICE-175 Getting issue details... STATUS
SERVICE-164 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.2.3

Releasedatum:2015-03-12

agp-test-common (teststub uppdaterad)

 • testcase TC3 Sven Sturesson ändrad - har nu 2 engagemang, men andra saknas i producenten
 • testcase TC6 Laban Meijer tillagd - ej samverkan i TAK - svarar med VP004

SERVICE-133 Getting issue details... STATUS

Uppgradering för en aggregerande tjänst, från agp-test-common 1.2.2 till 1.2.3 kräver att '1' bytts ut mot '2':

GetAggregatedXXIntegrationTest.test_ok_one_hit()
List<ProcessingStatusRecordType> statusList = doTest(TEST_RR_ID_ONE_HIT, 2, new ExpectedTestData(TEST_BO_ID_ONE_HIT, TEST_LOGICAL_ADDRESS_1));

Agp version 1.2.2

Releasedatum: 2014-12-22

/wiki/spaces/SKLTP/pages/35225624 (Confluence) TAK-cache med lokal fil

notera : en oförändrad teststub får automatiskt ett beroende på TakCache-service-teststub-service.xml genom:

GetAggregatedXX-teststub-config.xml
<spring:import resource="classpath:teststub-services/*-teststub-service.xml"/>

Och därför måste konfigurationen uppdateras enligt 

GetAggregatedXX-config.properties
#TAK
TAK_INBOUND_RESET_CACHE_TAK_URL=http://localhost:8084/tak/reset
TAK_TESTSTUB_INBOUND_URL=http://localhost:8085/tak/teststub/SokVagvalsInfo/v2
TAK_OUTBOUND_URL=${TAK_TESTSTUB_INBOUND_URL}
TAK_CACHE_FILE_NAME=/tmp/GetAggregatedXX.localCache
TAK_TJANSTEKONTRAKT=urn:riv:clinicalprocess:aaa:bbb:GetAggregatedXX:2

notera - JIRA skapat för fixa konfigurationen :  SERVICE-164 Getting issue details... STATUS

Agp version 1.2.1

Releasedatum: 2014-08-29

Agp 1.2.1 inför möjligheten att anrop PingForConfiguration på aggregerande tjänster

 1. MIG-174 Getting issue details... STATUS
  1. Nya properties att påföra i aggregerande tjänster i dess <Applikation>-override.properties, se SKLTP AgP - Konfiguration för detaljer
   PINGFORCONFIGURATION_INBOUND_ENDPOINT
   ENGAGEMANGSINDEX_PINGFORCONFIGURATION_ENDPOINT
   ENGAGEMANGSINDEX_PINGFORCONFIGURATION_SERVICE_TIMEOUT_MS
   APPLICATION_NAME
   PINGFORCONFIGURATION_TESTSTUB_INBOUND_ENDPOINT


Agp version 1.2.0

Releasedatum: 2014-03-15

AgP 1.2.0 inför möjligheten att övegripande konfigurerbara tråd pools parametrar för aggreterande tjänster

 1. SKLTP-439 - Prestandaoptimera Aggregerande tjänster.
  1. Nya properties att påföra i aggregerande tjänster i dess <Applikation>-override.properties
   AGP_DEFAULT_MAX_THREADS_ACTIVE=200
   AGP_DEFAULT_MAX_THREADS_IDLE=1
   AGP_DEFAULT_MAX_THREADS_TTL=10000


Agp version 1.1.0

Releasedatum: 2014-02-18

AgP 1.1.0 innehåller en uppdatering för att hantera information om avsändare i kommunikationen med VP.

Förbättringar

Nya funktioner

Förändrad konfiguration

Följande ändringar påverkar respektive aggregerande tjänsts override.properties

 1. SKLTP-10 - Hantera ursprungsanvändare i flera led enligt RIV TA
  1. Ny property VP_INSTANCE_ID