Installation av tjänster/applikationer i Mule

Releasepaket

Alla releaser och releasekandidater med gruppid se.skltp finns tillgängliga för nedladdning i Ineras Nexus för SKLTP eller för tidigare releaser i Maven Central Repository för SKLTP projekt

Release

Genomför en en release manuellt enligt nedan.

Nedan är ett exempel för den Aggregeradetjänsten GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0 men de generella stegen är de samma oavsett vilken typ av tjänst som ska installeras. Eventuella avvikelser dokumenteras under stycket Installationsanvisning för respektive tjänst.


 1. Ladda ner den paketerade Mule applikationen för den tjänsten som skall driftsättas. Nedan ett exmpel för GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.

  wget http://central.maven.org/maven2/se/skltp/aggregatingservices/crm/scheduling/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule/1.0.0/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.zip
 2. Ta bort tidigare version av samma applikation om det finns en sådan, tex GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0 som i exemplet nedan.

  rm /usr/local/mule-standalone-3.7.0/apps/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-anchor.txt
 3. Om det är några konfigurationsförändringar, uppdatera override-properties-filen i /usr/local/mule-standalone-3.7.0/conf. För tex tjänsten GetAggregatedSubjectOfCareSchedule är det  /usr/local/mule-standalone-3.3.1/conf/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-config-override.properties.
 4. Kopiera applikationen /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps

  cp GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.zip /usr/local/mule-standalone-3.7.0/apps/


  Utför punkt 5 och 6 om det finns krav att tjänsterna ska startas i en given ordning

 5. Uppdatera startscriptet för Mule med den nya tjänsten eller den uppdaterade versionen (filnamnet för tjänsten)
 6. Starta om Mule med startscriptet för att verifiera ändringen i startscriptet, exempelutskrift nedan från startscript.

  Starting Test Mule ESB 3.7.0 and applications in given order...vp-services-2.2.1:skltp-ei-application-mule-frontend-app-1.0.0:skltp-ei-application-mule-backend-app-1.0.0:GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0...
 7. Verifiera i samtliga loggar att releasen gick bra. OBS! Viktigt att alla loggar kontrolleras, för exempelvis aggregeradetjänster innebär det bland annat VP, Engagemangsindex och den nya/uppdaterade applikationens logg, t.ex. GetAggregatedSubjectOfCareSchedule

  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.7.0/mule.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.7.0/mule-app-vp.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.7.0/mule-app-ei.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.7.0/mule-app-GetAggregatedSubjectOfCareSchedule.log
  Exempel på lyckad deploy i mule.log
  **********************************************************************
  *      - - + APPLICATION + - -      * - - + STATUS + - - *
  **********************************************************************
  * GetAggregatedCareContacts-1.0.0-RC6      * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareContacts-teststub-1.0.0-SNAP * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareDocumentation-1.0.0-RC6   * DEPLOYED      *
  * vp-services-2.2.1		            * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedVaccinationHistory-1.0.0-RC3   * DEPLOYED      *
  * skltp-ei-application-mule-frontend-app-1.0.0 * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareDocumentation-teststub-1.0.0 * DEPLOYED      *
  * skltp-ei-application-mule-backend-app-1.0.0  * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-RC4 * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedMaternityMedicalHistory-1.0.0-RC * DEPLOYED      *
  **********************************************************************
 8. Vid problem tas releasen bort genom att ta bort anchor-filen för motsvarande applikation och den gamla releasen deployas om. Exempel för tjänsten GetAggregatedSubjectOfCareSchedule.

  rm /usr/local/mule-standalone-3.7.0/apps/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-anchor.txt
   
  cp GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-RC1.zip /usr/local/mule-standalone-3.7.0/apps/