SKLTP VP - Testinstruktioner

På denna sidan finns instruktioner för hur SKLTP VP ska testas samt dokumentation kring utvalda testfall. Utöver dessa tester utförs automatiserade tester då SKLTP VP byggs.

Vid verifiering av VP körs testerna NTjPs QA miljö.

Detaljerade instruktioner under respektive länk: