Commons-bibliotek för gemensam funktionalitet

För att undvika duplicerad implementation av funktionalitet mellan komponenter (tex för loggning) finns ett SKLTP-gemensamt bibliotek tp-commons-mule där kod kan delas.