SKLTP EI - Instruktioner för utvecklare

Initial uppsättning av utvecklingsmiljön

Sätt upp utvecklingsmiljö enligt följande: Generella instruktioner för utvecklare.

När detta är gjort kan man hämta ut källkoden för engagemangsindex på https://github.com/skltp/ei.


Exempel på checkout kommando för engagemangsindex
╰─$ git clone git@github.com:skltp/ei.git
Cloning into 'ei'...
cd ei 


Öppna därefter ett kommandofönster för att bygga och testa källkoden med hjälp av Maven:

mvn clean install

Hur köra automatiska tester

Alla automatiserade enhetstester och integrationstester går att köra via både Maven och Eclipse/IntelliJ utan att någon infrastruktur behöver vara uppsatt.

mvn clean test

Hur committa kod

För att committa källkod i Github följer vi standardproceduren beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.


Hur göra en release

För att bygga en release följer vi standardproceduren beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.