SKLTP VP (Mule) - Instruktioner för utvecklare

Instruktioner för utvecklare

Initial uppsättning av utvecklingsmiljön

Sätt upp utvecklingsmiljö enligt följande: Generella instruktioner för utvecklare.

När detta är gjort kan man hämta ut källkoden för virtualiseringsplatformen på https://github.com/skltp/vp


Exempel på checkout kommando för virtualiseringsplatformen
╰─$ git clone git@github.com:skltp/vp.git
Cloning into 'vp'...
cd vp 


Öppna därefter ett kommandofönster för att bygga och testa källkoden med hjälp av Maven:

mvn clean install

Hur köra automatiska tester

Alla automatiserade enhetstester och integrationstester går att köra via både Maven och Mule Studio utan någon infrastruktur behöver vara uppsatt.

mvn clean test

Hur commita kod

För att committa källkod på GitHub följer vi standardproceduren beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.


Hur göra en release

För att bygga en release följer vi standardproceduren beskriven på: Generella instruktioner för utvecklare.

Lokal verifiering

För att göra verifiering lokalt kan Ping tjänsten användas enligt nedanstående beskrivningar.

Instruktioner för använda lokal Ping konsument vid tester mot VP och dess interna VP producent

 1. Checka ut projekt skltp och skltpservices om inte detta redan är gjort
  1.  git clone git@github.com:skltp/vp.git
 2. Bygg VP och dess beroenden
 3. Uppdatera TAK cache för att kunna anropa Ping med angivet certifikat
  1. För lite större mängder TAK-data, ladda ner och packa upp tk.localCache.zip och lägg i din hemmakatalog. Döp filen till .tk.localCache.
  2. Uppdatera /vp/vp-services/src/test/resources/teststub-services/VagvalAgentTest-teststub-service.xml, byt port till 9888 på endpointAddress, så att inte den lokala tak cachen skrivs över vid uppstart.
 4. Starta se.skl.tp.vp.VpMuleServer
  1. via eclipse
  2. via maven, $vp-services mvn -PmuleServer
 5. Använd Ping konsument under <installation root>/tp/vp/vp-ping/Ping/Test-consumer för att göra anrop mot VP
  1. I nuläget konsumenten i Trunk
  2. Uppdatera konsumentens pom.xml med tex anropsintervall mm
  3. Kör konsumenten med mvn test -Plocaltest

Instruktioner för använda lokal Ping konsument vid tester mot VP och en extern Ping producent

 1. mvn clean install på <svn root>/tp/vp/vp-ping för att bygga alla beroenden
 2. Starta Ping producent under <svn root>/tp/vp/vp-ping/Ping/Test-producent med mvn test -Plocaltest
  1. Vid behov uppdatera Test-producent/pom.xml med adress till ändpunkt som skall använda
 3. Beskriv hur den externa producenten kan nås, tex via portforward om man kör med virtuell maskin
  1. ssh -L 10000:localhost:10000 -L 20000:localhost:20000 someuser@some-remote-host
 4. Använd Ping konsument under <installation root>/tp/vp/vp-ping/Ping/Test-consumer för att göra anrop mot VP
  1. I nuläget konsumenten i Trunk
  2. Vid behov uppdatera Test-konsument/pom.xml med adress till ändpunkt som skall använda
  3. Uppdatera konsumentens pom.xml med tex anropsintervall mm
  4. Kör konsumenten med mvn test -Plocaltest