Teknisk dokumentation

Dokumentationen på denna sidan speglar senaste versionen av SKLTP mjukvaran. För äldre versioner finns dokumentationen sparad i ett separat space.

Tjänsteplattformen består av fem komponenter: Aggregeringsplattformen, Virtualiseringsplattformen, Anpassningsplattformen samt två stödtjänster Engagemangsindex samt Tjänsteadresseringskatalogen. Se start-sidan för mer övergripande information.

En komponent i SKLTP beskrivs enligt följande mall: Mall för arkitekturell beskrivning av en komponent i SKLTP.

Generell dokumentation för alla komponenter:

Dokumentation per respektive komponent:

 1. VP - Virtualiseringsplattform
  1. SAD - Arkitekturell beskrivning
  2. Instruktioner för utvecklare
  3. Instruktioner för driftspersonal och support
   Övrigt:
   Http headers
   /wiki/spaces/SKLTP/pages/1081348
 1. TAK - Tjänsteadresseringskatalog
  1. SAD - Arkitekturell beskrivning
   /wiki/spaces/SKLTP/pages/1474564
  2. Instruktioner för utvecklare
  3. Instruktioner för driftspersonal och support
  4. Instruktioner för tester

 2. AgP - Aggregeringsplattform (ny i SKLTP v2.2)
  1. SAD - Arkitekturell beskrivning
  2. Instruktioner för utvecklare
  3. Instruktioner för driftspersonal och support
  4. /wiki/spaces/SKLTP/pages/13565991

 3. EI - Engagemangsindex (ny i SKLTP v2.2)
  1. SAD - Arkitekturell beskrivning
  2. Instruktioner för utvecklare
  3. Instruktioner för driftspersonal och support
  4. Instruktioner för tester

 4. AnP - Anpassningsplattform
  1. SAD - Arkitekturell beskrivning, beskrivs per anpassningstjänst, se  /wiki/spaces/SKLTPservices/pages/20414472
  2. Instruktioner för utvecklare
  3. Instruktioner för driftspersonal och support

 5. MT - Meddelandetjänst
  1. /wiki/spaces/SKLTP/pages/11436046
  2. /wiki/spaces/SKLTP/pages/11436049
  3. /wiki/spaces/SKLTP/pages/11436092
  4. /wiki/spaces/SKLTP/pages/11436090
 6. Övriga komponenter
  1. SKLTP - Generator för Virtuella tjänster
  2. SKLTP - Generator för Aggregerande tjänster
  3. /wiki/spaces/SKLTP/pages/21987384
  4. SKLTP - LB probe komponent
  5. SKLTP - Commons-bibliotek för gemensam funktionalitet