SKLTP AgP - Driftsintruktioner, Installation


Information om vilka /wiki/spaces/SKLTPservices/pages/6160395 som finns utvecklade

Mule konfiguration, instruktion för att stoppa/starta

Release

Genomför en en release med MMC

Se /wiki/spaces/NTJP/pages/4325423

Genomför en en release manuellt när inte MMC finns tillgängligt

 1. Ladda ner den paketerade Mule applikationen för den aggregerande tjänsten som skall driftsättas, /wiki/spaces/SKLTPservices/pages/6160395. Nedan ett exmpel för GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.

  wget http://central.maven.org/maven2/se/skltp/aggregatingservices/crm/scheduling/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule/1.0.0/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.zip
 2. Ta bort tidigare version av samma applikation om det finns en sådan, tex GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0 som i exemplet nedan.

  rm /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-anchor.txt
 3. Om det är några konfigurationsförändringar, uppdatera properties-filen i /usr/local/mule-standalone-3.3.1/conf. För tex tjänsten GetAggregatedSubjectOfCareSchedule är det  /usr/local/mule-standalone-3.3.1/conf/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-config-override.properties.
 4. Kopiera applikationen /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps

  cp GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0.zip /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps/
 5. Uppdatera startscriptet för Mule med den nya tjänsten eller den uppdaterade versionen (filnamnet för den aggregerande tjänsten)
 6. Starta om Mule med startscriptet för att verifiera ändringen i startscriptet, exempelutskrift nedan från startscript.

  Starting Test Mule ESB 3.3.1 and applications in given order...vp-services-2.2.1:skltp-ei-application-mule-frontend-app-1.0.0:skltp-ei-application-mule-backend-app-1.0.0:GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0...
 7. Verifiera i samtliga loggar att releasen gick bra. OBS! Viktigt att alla loggar kontrolleras, bland annat  VP, Engagemangsindex och den nya/uppdaterade appens log, tex GetAggregatedSubjectOfCareSchedule

  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.3.1/mule.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.3.1/mule-app-vp.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.3.1/mule-app-ei.log
  tail -f /usr/local/mule-standalone-3.3.1/mule-app-GetAggregatedSubjectOfCareSchedule.log
  Exempel på lyckad deploy i mule.log
  **********************************************************************
  *      - - + APPLICATION + - -      * - - + STATUS + - - *
  **********************************************************************
  * GetAggregatedCareContacts-1.0.0-RC6      * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareContacts-teststub-1.0.0-SNAP * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareDocumentation-1.0.0-RC6   * DEPLOYED      *
  * vp-services-2.2.1		            * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedVaccinationHistory-1.0.0-RC3   * DEPLOYED      *
  * skltp-ei-application-mule-frontend-app-1.0.0 * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedCareDocumentation-teststub-1.0.0 * DEPLOYED      *
  * skltp-ei-application-mule-backend-app-1.0.0  * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-RC4 * DEPLOYED      *
  * GetAggregatedMaternityMedicalHistory-1.0.0-RC * DEPLOYED      *
  **********************************************************************
 8. Vid problem tas releasen bort genom att ta bort anchor-filen för motsvarande applikation och den gamla releasen deployas om. Exempel för tjänsten GetAggregatedSubjectOfCareSchedule.

  rm /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps/GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-anchor.txt
   
  cp GetAggregatedSubjectOfCareSchedule-1.0.0-RC1.zip /usr/local/mule-standalone-3.3.1/apps/