SKLTP TAK - Arkitekturell beskrivning (SAD)

Innehåll

Inledning

Tjänsteadresseringskatalogen (TAK) är en stödtjänst inom SKLTP och används av ett flertal komponenter där VP framförallt är den primära konsumenten.

TAK erbjuder administration och åtkomst av information som ligger till grund för verksamhetsbaserad och källsystemsbaserad adressering samt åtkomstkontroll som utförs i VP. 

Tjänsteadresseringskatalogen (TAK) har till uppgift att hålla konfiguration om hur man översätter logiska adresser till tekniska adresser (i praktiken URL:er) samt kontroll av behörigheten till dessa logiska adresser. Dvs den kan svara på frågan:

 • Vilken informationskälla ska mitt IT-stöd utbyta information med, för att nå en viss informationsägare? (T-boken)

Kommunikationen mellan från SKLTP-komponenter och TAK regleras inte av några nationella tjänstekontrakt utan är interna tjänster inom SKLTP-domänen.

TAK exponerar också tjänsterna i domänen infrastructure:itintegration:registry som görs tillgängliga via VP till externa konsumenter.

Översikt

Dokumentet är indelat i följande delar:

 1. Arkitekturella krav
  Beskriver de krav som finns för Tjänsteadresseringskatalogen.

 2. Systemsamverkan
  Ger en översiktlig bild av vilka system som samverkar samt dess primära roller i denna samverkan

 3. Användningsfall
  Beskriver de användningsfall som har störst påverkan på designen.

 4. Logisk vy
  Beskriver designens logiska uppdelning.

 5. Deploymentvy
  Beskriver hur lösningen skall driftsättas i QA och produktionsmiljöer.

 6. Testvy
  Beskriver integrationstester som behövs för att säkerställa den totala lösningens funktionalitet.

 7. Implementationsvy
  Beskriver centrala delar av implementationen.

Nyckeltermer

BegreppBeskrivning
SAD

Software Architecture Document

RIV

Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg

SKLTPTjänsteplattformen
TAK

Tjänsteadresseringskatalogen (komponent i SKLTP)

VP

Virtualiseringsplattfomen (komponent i SKLTP)

Referenser

Följande dokument ger en djupare beskrivning av de områden där TAK verkar.

IDTitelVersionSenast ändrad
1

Nationell IT-arkitektur för vård och omsorg - VIT-boken

PA31

2008-01-16

2

Anvisning till VIT-boken – VIT-bokens tekniska arkitektur

(T-boken)

Rev B

2011-02-28
3

RIV tekniska anvisningar - översikt

2.0.1
2014-12-08