Release Note - Patchar för Mule

Release notes för de patchar som gjorts av Mule för att fungera med skltp.

Källkod finns under https://github.com/skltp

Installationsanvisning för Mule-rättning

Exempel för Mule 3.3.1

 1. Ladda ner rättning från angiven länk i tabellen över rättningar ovan.

 2. Kopiera rättningen till installerad Mule

  cp patches-mule-3.3.1-fix-cdata-MULE-8941-1.0.jar /usr/local/mule-standalone-3.3.1/lib/user/
 3. Starta om Mule enligt instruktion som ni följer, tex

  sudo service mule_ce_3.3.1 restart
 4. Verifiera rättningen
  Verifiera rättningen med angiven anvisning för respektive rättning.

Mule 3.3.1

patches-mule-331-fix-cdata-MULE-8941

CData element tas ej om hand (ignoreras ej av xml parsern).

JIRA: SKLTP-217

Kort beskrivning: I de fall konsumenter skickar in CData element i sin request hanteras inte detta korrekt i Mule och följden blir att konsumenten får ett fel tillbaka. Läs mer i JIRA för detaljerad information.
Länk till nedladdning: patches-mule-3.3.1-fix-cdata-MULE-8941-1.0.jar
Verifiera rättningen: Med följande soapUI projekt, patches-mule-3-3-1-fix-cdata-soapui-project.xml. Förväntat resultat är att CData returneras i response.
Testat på Mule version: Mule CE 3.3.1, Mule EE 3.3.1 


Mule 3.7.0

Följande patchar laddas nec och placeras under /usr/local/mule-standalone-3.7.0/lib/user/

Security-patching för bug i commons-collections-3.2.1


JIRA: NTP-280

Description

Ref: https://issues.apache.org/jira/browse/COLLECTIONS-580

Apache information om säkerhetshålet:
https://commons.apache.org/proper/commons-collections/security-reports.html

Åtgärd
Gör en audit och uppdatera till commons-collections-3.2.2 för alla:

 1. applikationer
 2. app servers (Mule + Tomcat)

Kända problemområden

 1. Mule-3.3.1 och Mule-3.7.0 bundlas med libbet i MULE_HOME/lib/opt

patch-cxf-rt-bindings-soap

Se Release notes SKLTP 3.0.0

JIRA:

SKLTP-808 Bakåtkompabilitet med Mule-3.3.1 för soapAction

Länk: skltp-patch-cxf-rt-bindings-soap-1.0.jar

Testat på Mule version: Mule CE 3.7.0, Mule EE 3.7.0

patch-mule-transport-http

Se Release notes SKLTP 3.0.0

JIRA:

SKLTP-792 - Mule http-header hantering: kan inte hantera att samma header förekommer med olika upper/lowercase CLOSED 

SKLTP-837 - VP011 vid anrop som innehåller X-Forwarded-For

Länk: skltp-patch-mule-transport-http/1.1/skltp-patch-mule-transport-http-1.1.jar

Testat på Mule version: Mule CE 3.7.0, Mule EE 3.7.0

patch-mule-tls-default

Se Release notes SKLTP 3.0.0

JIRA:

SKLTP-1096 Getting issue details... STATUS

Länk: skltp-patch-mule-tls-default-1.0.jar

Testat på Mule version: Mule CE 3.7.0, Mule EE 3.7.0