Release Note - Virtualiseringsplatformen

 Öppna för att gå direkt till en version...

Version 3.2.0 och senare publiceras på Ineras Nexus (https://nexus.drift.inera.se/#browse/browse:maven-public) istället för Maven Central

VP 4.2.3

Release date: 2022-05-10

Sammanfattning

 • Utökad loggning av fel
 • Tydligare default-värde för vp.instance.name
 • Buggrättningar

Jiror

NTP-2079 - Getting issue details... STATUS

NTP-2076 - Getting issue details... STATUS

NTP-2112 - Getting issue details... STATUS

NTP-2099 - Getting issue details... STATUS

NTP-2066 - Getting issue details... STATUS


VP 4.2.2

Release date: 2022-02-16

Säkerhetsuppdatering

VP 4.2.1

Release date: 2021-12-21

Säkerhetsuppdatering

VP 4.2.0

Release date: 2021-10-20

Sammanfattning

Ny konfiguration

Parametern vp.instance.name behöver läggas till i konfigurationsfiler. Skall innehålla unikt namn på tjänsteplattformsinstans som visas i felmeddelanden (dokumentation).

Jiror

NTP-1944 - Getting issue details... STATUS

NTP-1939 - Getting issue details... STATUS

VP 4.1.1

Release date: 2021-10-13

Sammanfattning:

 • Uppdatering till Camel 3.7.4
 • Löser minnesläcka in VP

JIROR:

NTP-1980 - Getting issue details... STATUS

NTP-1830 - Getting issue details... STATUS

VP 4.1.0

Deprecated. Ersätts av v 4.1.1


VP 4.0.1

Release date: 2021-08-27

Sammanfattning

 • Mindre säkerhetsuppdateringar av tredjeparts-komponenter.
 • Säkerhet för hawtio
 • Mindre förbättring av loggning
 •  Hanteringen av x-rivta-original-serviceconsumer-hsaid enligt "valfria tillägg" har justerats. Property approve.the.use.of.header.original.consumer borttagen ur application.properties.
 • Header x-skltp-correlation-id ska returneras i svar till konsument
 • Implementering av konfiguration för cipher suites
 • VP ska returnera status 500 vid soap fault och status 500 från producent
 • Rundgångsskydd

JIROR:

NTP-1758 - Getting issue details... STATUS

NTP-1761 - Getting issue details... STATUS

NTP-1800 - Getting issue details... STATUS

NTP-1032 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-1379 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-1278 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-1249 - Getting issue details... STATUS

NTP-833 - Getting issue details... STATUS


VP 4.0.0

Release date: 2020-01-06

key summary type priority status
Loading...
Refresh


VP 3.3.1

Release date: 2019-04-25

key summary type priority status
Loading...
Refresh

VP 3.3.0

Release date: 2019-03-29
.

NTP-775 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-1214 - Getting issue details... STATUSVP 3.2.0

Release date: 23 okt 2018

Stöd för socket-loggning

key summary type priority status
Loading...
Refresh


VP 3.1.3

Release date: 31 jan 2018

key summary type priority status
Loading...
Refresh

VP 3.1.2

Release date: 2017-04-24

key summary type priority status
Loading...
Refresh

VP 3.1.1

Uppgradering till Java 8.

Mjukvaran finns att ladda ner från http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/3.1.1/vp-services-3.1.1.zip

(se också huvudjira SKLTP-621 - Getting issue details... STATUS )

key summary type priority status
Loading...
RefreshArkiv

 Öppna för att se äldre versioner...


VP 3.0.3

Support release

SKLTP-872 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-504 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-793 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-743 - Getting issue details... STATUS


VP 3.0.2

Patch för problem med X-Forwarded-For.

Mjukvaran finns att ladda ner från http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/3.0.2/vp-services-3.0.2.zip

SKLTP-837 - Getting issue details... STATUS

En patch för hantering av "Set-Cookie" och "X-Forwaede-For" headers i HTTP-response ska tillföras alla Mule-3.7.0 installationer för SKLTP i $MULE_HOME/lib/user/ enligt:
https://github.com/skltp/patch-mule-transport-http. Versionen ska vara minst 1.1

Kan också laddas ned från http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/patch/mule/transport/http/skltp-patch-mule-transport-http/1.1/skltp-patch-mule-transport-http-1.1.jar


Denna release finns produktionssatt i NTJP.

VP 3.0.1

se VP 3.0.2. Denna release har en annan konfiguration av log4j2.xml än 3.0.2.

VP 3.0.0

uppgradering av plattform och komponenter till Mule 3.7.0.

Releasen innehåller också rättningar för att VP ska bygga i windows samt att onödiga mule-headers har tagiits bort ur response.

Mjukvaran finns att ladda ner från http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/3.0.0/vp-services-3.0.0.zip

SKLTP-630 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-792 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-220 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-808 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-707 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-423 - Getting issue details... STATUS

VP 2.3.0

Releasedatum: 2015-10-30

Mjukvaran finns att ladda ner från: http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.3.0/vp-services-2.3.0.zip

Förbättringar

SKLTP-646 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-683 - Getting issue details... STATUS

NTP-218 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-699 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-693 - Getting issue details... STATUS

NTP-249 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-674 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-672 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-703 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-741 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-737 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-710 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-709 - Getting issue details... STATUS


Förändrad konfiguration

Följande property är nu borttagen som pekade på HTML dashboard.

HTMLDASHBOARDSERVICE_INBOUND_URL=http://${TP_HOST}:22000/monitor/dashboard

Följande property är ny och styr om vi skall skicka ut korreleringsId till tjänsteproducenter vid HTTPS trafik.

VAGVALROUTER_PROPAGATE_CORRELATION_ID_FOR_HTTPS=false

VP 2.2.11

Releasedatum: 2015-03-23

Mjukvaran finns att ladda ner från:  http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.11/vp-services-2.2.11.zip

Förbättringar

SKLTP-610 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-536 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-604 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-70 - Getting issue details... STATUS

SKLTP-618 - Getting issue details... STATUS

Förändrad konfiguration

Ingen konfigurationsförändring.

VP 2.2.10

Ingen release gjordes för version 2.2.10.

VP 2.2.9

Releasedatum: 2014-12-08

Mjukvaran finns att ladda ner från: http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.9/vp-services-2.2.9.zip

Förbättringar

SKLTP-6 - Getting issue details... STATUS

NTP-145 - Getting issue details... STATUS

Förändrad konfiguration

Ny adress till TAK services.

TAK 1.4.2 uppdaterades med en ny context (tp-vagval-admin till tak-services), därav måste vp-config-overide.properties uppdateras.

TP_SOKVAGVALSINFO_URL=http://localhost:8070/tak-services/SokVagvalsInfo/v2

Möjlighet att konfigurera timeout tid mot TAK tjänster

RESETVAGVALCACHE_TIMEOUT_MS=30000


VP 2.2.8

Releasedatum: 2014-08-26

Mjukvaran finns att ladda ner från http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.8/vp-services-2.2.8.zip

Förbättringar

 • MIG-141 - Getting issue details... STATUS , loggar för monitorering kommer nu i mule-app-vp-monitoring.log, default
 • SKLTP-521 - Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-517 - Getting issue details... STATUS
  • Tills tjänstekontraktet är releasat i central maven använder VP versionen i se.skltp

       <dependency>
   			<groupId>se.skltp.infrastructure.itintegration</groupId>
    			<artifactId>ServiceContracts_infrastructure_itintegration_registry</artifactId>
   			<version>2.0-RC1</version>
       </dependency>

Förändrad konfiguration

Nya propertiesdefaultvärdekommentar

APPLICATION_NAME

VP
Uppdaterade propertiesnytt defaultvärdeTidigare defaultvärde

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_INBOUND_ENDPOINT

http://${TP_HOST}:${TP_PORT_HTTP}/${TP_BASE_URI}/itintegration/monitoring/PingForConfiguration/1/rivtabp21

 

http://${TP_HOST}:${TP_PORT_HTTP}/${TP_BASE_URI}/services/PingForConfiguration/1/rivtabp21

VP 2.2.7

Releasedatum: 2014-05-13

Mjukvaran finns att ladda ner från http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.7/vp-services-2.2.7.zip

Förbättringar

 • NTP-57: Stöd för ?wsdl för konsumenter som behöver detta. Notera att virtuella tjänster som skall ha stöd för detta behöver uppdateras med referens till transformer med namn wsdlQueryResponse. Se instruktion för att uppdatera en virtuell tjänst att stödja ?wsdl.
 • MIG-74: Stöd för LB Probe, uppdatering av redan befintlig implementation av PingForConfiguration
  • RIV TA tjänstekontrakt för PingForConfiguration ersätter VPs egna Ping kontrakt.
 • SKLTP-450:  Duplicerad loggning för bakåtkompabilitet nu borttagen, se kommentar i vp 2.2.6 
 • SKLTP-377: Payload loggning avslaget default i log4j.xml

Förändrad konfiguration

Nya propertiesDefaultvärdeKommentar

VP_HTTP_HEADER_NAME_FORWARDED_PROTO

X-Forwarded-Proto

Krav på en lastdelare/reverse-proxy är att forwarda information om de URL:delar av ett klientanrop som lastdelaren/reverse-proxyn ändrar 

SKLTP - Lastbalanserare / Reverse-proxy

VP_HTTP_HEADER_NAME_FORWARDED_HOST

X-Forwarded-Host

Krav på en lastdelare/reverse-proxy är att forwarda information om de URL:delar av ett klientanrop som lastdelaren/reverse-proxyn ändrar 

SKLTP - Lastbalanserare / Reverse-proxy

VP_HTTP_HEADER_NAME_FORWARDED_PORT

X-Forwarded-Port

Krav på en lastdelare/reverse-proxy är att forwarda information om de URL:delar av ett klientanrop som lastdelaren/reverse-proxyn ändrar 

SKLTP - Lastbalanserare / Reverse-proxy

PINGSERVICE_INBOUND_URL

http://${TP_HOST}:${TP_PORT_HTTP}/monitor/ping

Property ersätter PINGSERVICE_INBOUND_URI och PINGSERVICE_PORT som tidigare tillsammans skapade en del av URL till monitor/ping
Borttagna properties

SOITOOLKIT_JDBC_CON_POLLING_MS

ACTIVELOGTRIGGER_OUT_VM_QUEUE

TK_DB_PORT

PC_DB_NAME

PC_DB_USER

PC_DB_PASSWORD


Properties som inte används sedan flera versioner tillbaka.

PINGSERVICE_INBOUND_URI

PINGSERVICE_PORT Ersätts med PINGSERVICE_INBOUND_URL

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_PORT

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_INBOUND_URI


 Hela URLen anges i property PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_INBOUND_ENDPOINT

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_INBOUND_ENDPOINT

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_PORT

PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_INBOUND_URI


 VP implementerar enbart PingForConfiguration RIVTABP21

VP 2.2.6

Releasedatum: 2014-04-03

Mjukvaran finns att ladda ner från http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.6/vp-services-2.2.6.zip

Förbättringar

 • MIG-24: Möjliggör konfiguration av loggning så att den ej sker till ActiveMQ
  • Ny property ENABLE_LOG_TO_JMS=true
 • SKLTP-450: VP: Prestandaoptimering vid felhantering - steg 2
  • Uppdaterad hantering av felhantering map på prestanda
  • Via property VAGVALROUTER_SENDER_IP_ADRESS_HTTP_HEADER göra det möjligt för tex en lastdelare att bifoga klienters ip addresser
  • Information om klienters ip address loggas nu i mule-app-vp.log i fältet extrainfo.senderIpAdress
  • Information om tjänsteinteraktionens namnrymd loggas nu i wsdl_namespace istället för tidigare cxf_service, i mule-app-vp.log. (notera att VP 2.2.6 loggar båda, men i VP 2.2.7 kommer cxf_service att tas bort)
  • Tydligare fel vid problem att ansluta till producenter, exempel VP009 Error connecting to service producer at adress http://localhost:9090/service

Förändrad konfiguration

PropertyDefaultvärdeKommentar
Ny property ENABLE_LOG_TO_JMStrue

Frivillig property för att styra om loggning skall ske till JMS eller inte.

Ny property VAGVALROUTER_SENDER_IP_ADRESS_HTTP_HEADER

X-Forwarded-For

Frivillig property som tex en lastdelare kan sätta för att vidarebefordra information
om en klients ip adress. 


VP 2.2.5

Releasedatum: 2014-03-13

Mjukvaran finns att ladda ner från http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.5/vp-services-2.2.5.zip

Förbättringar

 • SKLTP-430: VP: Utred om VP har prestandaproblem i sin felhantering
  • Ändrad felstrategi för att förbättra prestandan i VP vid fel.

Förändrad konfiguration

VP 2.2.4

Releasedatum: 2014-02-25

Mjukvaran kan laddas ner från Maven: http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.4/vp-services-2.2.4.zip

Förbättringar

 • SKLTP-380:  Konfigurerbara könamn för INFO- och ERROR-loggar. 
  • Hårdkodat i koden sattes tidigare SOITOOLKIT.LOG.STORE, så för att stödja bakåtkompabilitet sätts 

   SOITOOLKIT_LOG_INFO_QUEUE=SOITOOLKIT.LOG.STORE i vp-config.properties.
    

 • SKLTP-10 - Hantera ursprungsanvändare i flera led enligt RIV TA
  • införande av http header x-vp-sender-id för att identifiera konsumenten i de fall http kommunikation används.
  • införande av ny konfigurationsproperty, VP_INSTANCE_ID för att ange ett unikt id på sin SKLTP instans. Används ihop med http headern x-vp-instanceid-id, se nedan.
  • införande av http header x-vp-instanceid-id för att VP skall kunna avgöra om http anropen kommer från den egna SKLTP instansen eller från en annan SKLTP-instans. VP jämför inkommande header med konfigurations proportion VP_INSTANCE_ID och om dessa skiljer sig år så ignoreras andra x-vp-* headrar i anropet.

  • Se VP HTTP headers för mer detaljer.

 • SKLTP-421: VP: Möjlighet att konfigurera subnät whitelist
  • Nu går det att uttrycka subnät i vp-config-override.properties IP_WHITE_LIST, tex IP_WHITE_LIST=127.0.0 för alla adresser under det nätet.

Förändrad konfiguration

PropertyDefaultvärdeKommentar
ny property: VP_INSTANCE_ID

THIS_VP_INSTANCE_ID

Ett id för instanser av VP för att kunna identifiera sig vid kommunikation med en annan instans av VP, tex
vid en nationell och regional installation. Förekommer flera instanser av VP inom samma SKLTP kluster så
skall dessa dela samma id. Specifikt används detta id i kombination med http header x-vp-sender-id. 
uppdaterad: IP_WHITE_LIST127.0.0.1I whitelist kan man nu ange subdomän i listan av adresser, tex 192.168.0 för alla adresser därunder.

VP 2.2.3

Releasedatum: 2014-01-27

Mjukvaran kan laddas ner från Maven: http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.3/vp-services-2.2.3.zip

Läs om parametrarna på konfiguration av VP.

Förbättringar

Nya funktioner

Förändrad konfiguration

Nya parametrar med dess defaultvärde

vp-config.properties
PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_INBOUND_ENDPOINT=http://${TP_HOST}:${PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_PORT}/${TP_BASE_URI}/${PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP20_INBOUND_URI}
PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_INBOUND_ENDPOINT=http://${TP_HOST}:${PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_PORT}/${TP_BASE_URI}/${PINGFORCONFIGURATIONSERVICE_RIVTABP21_INBOUND_URI}
 
GETSUPPORTEDSERVICECONTRACTS_V1_INBOUND_ENDPOINT=https://${TP_HOST}:${GETSUPPORTEDSERVICECONTRACTS_RIVTABP21_PORT}/${TP_BASE_URI}/GetSupportedServiceContracts/1/rivtabp21?connector=VPProducerConnector
GETSUPPORTEDSERVICECONTRACTS_V2_INBOUND_ENDPOINT=http://${TP_HOST}:${TP_PORT_HTTP}/${TP_BASE_URI}/services/GetSupportedServiceContracts/2/rivtabp21

VP 2.2.2

Releasedatum: 2013-11-29

Mjukvaran kan laddas ner från Maven: http://central.maven.org/maven2/se/skltp/vp/vp-services/2.2.2/vp-services-2.2.2.zip

Läs om parametrarna på konfiguration av VP.

Release notes

Förbättringar

 • SKLTP-339: Uppdatera virtuella tjänster för Apoteket med en lägre timeouttid
  • Separat konfiguration av client_so_timeout och response timeout. Tidigare användes parametern SERVICE_TIMEOUT_MS för att konfigurera båda värdena. För bakåtkompabilitet så har defaultvärden satts till 30 sek som tidigare, men med möjlighet att sätta olika värden på client_so_timeout och response timeout.

 • SKLTP-332: Implementera den nya versionen av tjänsten GetLogicalAddresseesByServiceContract i VP
 • SKLTP-377: Det skall vara möjligt att stänga av/på loggning av Payload via log4j.xml. Default är loggning av payload påslaget i VP 2.2.2.

Nya funktioner

 • SKLTP-339 - Möjlighet att konfigurera response timeout per tjänstekontrakt (virtuell tjänst). Se konfiguration av VP för detaljer om hur detta konfigureras default och per tjänstekontrakt.

Förändrad konfiguration

VP 2.2.1

Releasedatum: 2013-10-26

Release notes

Buggar

 • SKLTP-51Korrigerat fel i funktionen reset cache som används för att uppdatera lokal cache av tjänstekatalogen.

Förbättringar

 • SKLTP-286Möjlighet att lägga på konfiguration av tråd-poolers poolExhaustedAction. 
 • SKLTP-122Interna förbättringar vad gäller releasehantering för att möjliggöra release till Mavens centrala repository.  
 • SKLTP-120Uppdatering i hantering av xml-fil från från HSA innehållandes organisationsträdet, namn på rotelement förändrat. 
 • SKLTP-163Möjlighet att överlagra default parametrar via override.properties (vp-config-override.properties, vp-security-override.properties).  
 • SKLTP-176 - Generella förbättringar kring loggning och konfiguration av loggning.  
 • SKLTP-219 - Möjlighet att konfigurera sökväg och filnamn på lokal cache av tjänstekatalogen via property LOCAL_TAK_CACHE i vp-config-override.properties. 

Nya funktioner

 • SKLTP-276HTTP header x-vp-prt returneras i svaret för alla anrop. 

Förändrad konfigurattion

 • Lägg till parameter: LOCAL_TAK_CACHE=<default satt till ${user.home}${file.separator}.tk.localCache>

VP 2.2.0

Releasedatum: 2013-06-10

Release notes

Releasen innebär följande förbättringar:

 • Intern prestandaoptimering vid uppslag av behörighet och routing information.
 • Korrigerat fel vad gäller att ursprungsfel från producenter inte propageras korrekt genom plattformen.
 • Hantering av ursprungsavsändare i fler led, se SKLTP-10 för mer information.

För att se vad som ingick i releasen gå till Jira för SKLTP, https://skl-tp.atlassian.net/secure/Dashboard.jspa, och klicka på SKLTP 2.2.0.

VP 2.1.0

Releasedatum: 2013-03-25

Release notes

För att se vad som ingick i releasen gå till Jira för SKLTP, https://skl-tp.atlassian.net/secure/Dashboard.jspa, och klicka på SKLTP 2.1.0.

VP 2.0.2

Release notes

Releasen innebär följande förbättringar:

 • Prestandaoptimeringar: Möjlighet att kunna styra keep-alive per tjänst
 • Prestandaoptimeringar: Möjlighet att kunna slå på och av tcp nodelay på http-connectorer

Prestandaoptimeringar

För konsumenter och producenter som stödjer keep-alive finns det nu möjlighet att per tjänst kunna slå på och av detta.

VP 2.0.0

Release notes

Releasen innebär följande förbättringar:

 • Stöd för aktiv övervakning i enlighet med RIV TA PingForConfiguration
 • Förbättrad hantering av loggning
 • Robust runtime beroende till tjänstekatalogen
 • Stöd (Mule) för en komponentbaserad paketering
 • Bättre prestanda
 • Uppgradering plattform

Stöd för aktiv övervakning

Funktionellt sett så innehåller VP 2.0 stöd för aktiv övervakning, dvs. den övervakar automatiskt alla producenter som tillhandahållerPingForConfiguration tjänster. Statusen för producenterna publiceras som en Webb-tjänst på samma sätt som Sjunet kan övervakas (XML/HTTP), och målsättningen är att denna ska publiceras på Ineras hemsida, jämför med Sjunet driftstatus Övervakningen består av två komponenter som båda är tilläggskomponenter till TK och VP.

 • log-analyzer - står för statusanalys och lagring av loggdata, och installeras som en webb-applikation (WAR) i TK.
 • vp-supervisor - övervakar producenter, och installeras som en tilläggskomponent (JAR) i den VP instans som man vill ska utföra detta jobb.

Klicka här för mer information om övervakning och loggning

Förbättrad hantering av loggning

VP är avlastad från hantering av loggning till databas, och den nya loggningen stödjer också livscykelhantering där man kan bestämma hur länge loginformation ska sparas och också hur länge innehållet (paylaod) för en access ska sparas. Vidare innebär uppdateringen att VP är mer väldefinierad utifrån ett arkitekturperspektiv där loggning sker asynkront via Apache MQ och i enlighet med ett väl definierat interface.

Dessutom sparas statistikräknare för samtliga tjänstekontrakt och också de domäner som önskas. Dessa räknare räknar på veckobasis antal anrop och hur många av dessa anrop som har gått fel. Detta gör det enkelt och problemfritt att sammanställa ett aktuellt läge.

Robust runtime beroende till tjänstekatalogen

Tidigare var VP beroende av att TK var uppe och körde vid omstart, och i nuvarande driftsmiljö innebar detta beroende till TK ett sk single point of failure. I och med 2.0 så sparas alltid den senaste hämtningen från TK på en lokal backup $HOME/.tk.localCache och skulle TK inte svara så används denna lokala backup istället. I loggen skrivs det en INFO rad varje gång en lokal kopia sparas eller används, och även ERROR rader om dettas skulle misslyckas. Exempel på en INFO rad i loggen:

INFO ... se.skl.tp.vp.vagvalagent.VagvalAgent: Save to local copy: /home/mule/.tk.localCache

Stöd (Mule) för en komponentbaserad paketering

VP paketeras nu i enlighet med Mule 3.X applikationskoncept som möjliggör att VP samkör i samma Mule instans med andra tillämpningar som tex aggregerade tjänster eller anslutningstjänster utan att dessa påverkar varandra utifrån deployment och konfigurationsinställningar. Paketeringen innebär att hela VP hanteras som ett enda zip arkiv som enkelt deployas in i Mule (jämförbart med en Webb applikationsserver och WAR paketerade applikationer).

Bättre prestanda

Prestanda har avsevärt förbättras och CPU förbrukningen är mindre än hälften jämfört med version 1.3.

Klicka här för mer information om prestanda

Uppgradering plattform

Plattformen har uppdaterats till:

 • Mule 3.3.1
 • Java 1.6.0_033
 • Apache MQ 5.6.0
 • Apache Cassandra 1.1

VP 1.3.3

Ladda hem

Förändringar

Prestandaförbättringar vad gäller loggning

Hämta logiska adresser för ett tjänstekontrakt

En ny tjänst som listar alla logiska adresser för ett tjänstekontrakt. Tjänsten kommer man åt via https://host:port/vp/GetLogicalAddresseesByServiceContract/1/rivtabp21?wsdl

VP 1.3.2

Förändringar

Huvudtemat för denna release är internet-access och stödtjänster för engagemangsindex.

Features

 • Internet åtkomst via reverse proxy (in) och forward proxy (ut)
 • Stödtjänster för engagemangsindex

Rättelser

 • Reverse proxy stöd för PEM certificat
 • Filtering av felaktiga HTTP headers

Hämta logiska adresser för ett tjänstekontrakt

En ny tjänst som listar alla logiska adresser för ett tjänstekontrakt. Tjänsten kommer man åt via https://host:port/vp/GetLogicalAddresseesByServiceContract/1/rivtabp21?wsdl

VP 1.3.1

Förändringar

Nedan beskrivs en summering av de förändringar som har gjorts i virtualiseringsplattformen sen föregående release.

Stöd för Reverse Proxy

I VP 1.3.1 har en mekanism tillkommit för att hämta certifikat från en fördefinierad http-header. Den här används i de fall TP står bakom en reverse proxy. I det här fallet förlorar man certifikat-data som tjänsteplattformen behöver. Administratören av Reverse Proxy-servern har då möjlighet att sätta certifikat data i denna header.

VP kollar om det finns ett certifikat i denna header och om så kollar man att anroparen finns med på en konfigurerbar lista med IP-addresser. Om anroparen finns med fortsätter exekveringen som vanligt.

Om det inte finns ett certifikat i den fördefinierade headern agerar tjänsteplattformen som den brukar.

Timeout trösklar

Det är nu möjligt att konfigurera timeout-värden i VP. Tidigare har ett fast värde på 10 sekunder varit det fördefinierade timeout-värdet i virtualiseringsplattformen.

Förbättrad loggstruktur

Loggdatabasen har utökats med fält för att underlätta sökningar och rensning av gamla loggar. Ett webbaserat gränssnitt mot loggdatabasen har även tagits fram för att underlätta felsökning och spårning.

Connection Pooling

Loggdatabasen använder nu en datakälla som stödjer anslutningspoolning. Detta optimerar prestanda genom att återanvända befintliga anslutningar till databasen samt att frigöra anslutningar som inte längre används.

Övrigt

En del systemparametrar har tagits bort antingen för att förenkla konfiguration eller på grund av överflöd.