Release Note - Tjänstekatalogen (TAK)

Tjänstekatalogen är master för den information som virtualiseringsplattformen förlitar sig på. Tjänstekatalogens informationsmodell motsvarar T-bokens Vägvalsmodell. Informationmodellen skapar förutsättningar för herla tjänsteplattformens funktionalitet och kan därmed sägas vara kärnan i hur kraven tillmötesgås. Tjänstekatalogen är inte bunden till någon specifik realisering av en virtualiseringsplattform. Dess kontrakt med virtuella tjänster är definierade som portabla web services.

Version 2.3.3 och senare publiceras på Ineras Nexus (https://nexus.drift.inera.se/#browse/browse:maven-public) istället för Maven Central

Tjänstekatalogen (TAK) 2.5.0

I den här versionen uppdaterade vi Grails version från 2.2.4 till 2.5.3. Samt JDK 1.7 → Open JDK 8.0

Fixade problem som dök upp på grund av uppdateringen.   

NTP-1887 Getting issue details... STATUS

NTP-1921 Getting issue details... STATUS

NTP-1922 Getting issue details... STATUS

NTP-1923 Getting issue details... STATUS


Tjänstekatalogen (TAK) 2.4.2

Bugfixar (byggbeskrivningar kan man läsa i tickets)

NTP-1705 Getting issue details... STATUS

NTP-1853 Getting issue details... STATUS

NTP-1854 Getting issue details... STATUS

NTP-1879 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.4.1


SKLTP-1314 Getting issue details... STATUS

NTP-941 Getting issue details... STATUS

NTP-942 Getting issue details... STATUS

NTP-935 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.4.0

SKLTP-1098 Getting issue details... STATUS

NTP-782 Getting issue details... STATUS

SKLTP-1221 Getting issue details... STATUS

SKLTP-1222 Getting issue details... STATUS

NTP-798 Getting issue details... STATUS

NTP-802 Getting issue details... STATUS

NTP-801 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.3.4

SKLTP-1314 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.3.3

SKLTP-1149 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.3.2

NTP-654 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.3.1

SKLTP-261 Getting issue details... STATUS

NTP-393 Getting issue details... STATUS

NTP-394 Getting issue details... STATUS

SKLTP-783 Getting issue details... STATUS

SKLTP-877 Getting issue details... STATUS

SKLTP-907 Getting issue details... STATUS

SKLTP-916 Getting issue details... STATUS

SKLTP-922 Getting issue details... STATUS

SKLTP-936 Getting issue details... STATUS

SKLTP-940 Getting issue details... STATUS

SKLTP-941 Getting issue details... STATUS

SKLTP-942 Getting issue details... STATUS

SKLTP-944 Getting issue details... STATUS

SKLTP-960 Getting issue details... STATUS

SKLTP-981 Getting issue details... STATUS

SKLTP-1006 Getting issue details... STATUS

Konfiguration

Lagt till två konfigurerbara properties för att kunna customisera bakgrundsfärg och logo. Dessa läggs i tak-web-config.properties.

PropertyBeskrivningExempel
tak.image.logoGer möjlighet att använda en egen logo. Motsvarande fil ska finnas i konfigurationskatalogen (TAK-HOME).tak.image.logo = "min-logo.png"
tak.backgroundGer möjlighet att välja en bakgrundsfärg, exempelvis för att enkelt kunna skilja mellan test och produktionsmiljö.tak.background = "green"


Tjänstekatalogen (TAK) 2.2.1

SKLTP-263 Getting issue details... STATUS

SKLTP-586 Getting issue details... STATUS

SKLTP-866 Getting issue details... STATUS

SKLTP-918 Getting issue details... STATUS

SKLTP-917 Getting issue details... STATUS

SKLTP-921 Getting issue details... STATUS

SKLTP-923 Getting issue details... STATUS

SKLTP-940 Getting issue details... STATUS

SKLTP-941 Getting issue details... STATUS

SKLTP-944 Getting issue details... STATUS

SKLTP-930 Getting issue details... STATUS

SKLTP-931 Getting issue details... STATUS

SKLTP-932 Getting issue details... STATUS

SKLTP-933 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 2.1.1

Release för ny TAK-export som använder versionering av TAK-data.

Någon nedladdningsbar version av TAK har inte skapats. Skript för tak-export hämtas från GitHub.

https://github.com/skltp/tak/tree/v2.1.1/tak-integration/export

SKLTP-263 Getting issue details... STATUS

SKLTP-882 Getting issue details... STATUS


Konfiguration

Se SKLTP-263. Environment-variabeln TAK_HOME sätts och pekar på en katalog som innehåller override-filen tak-web-config.properties.Den ska innehålla raden

tak.environment=<miljö>

där miljö ersätts med namnet på den faktiska miljön

Tjänstekatalogen (TAK) 2.1.0

Byggdatum: 2016-05-23

SKLTP-679 Getting issue details... STATUS

INIT-2 Getting issue details... STATUS

Konfiguration

SKLTP-795 Getting issue details... STATUS

Mjukvaran finns att ladda ner från:

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-services/2.1.0/tak-services-2.1.0.war

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-web/2.1.0/tak-web-2.1.0.war

Installation anvisningar Migrering till 2.0

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.5

Byggdatum: 2015-09-22


SKLTP-663 Getting issue details... STATUS

SKLTP-697 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.4

Byggdatum: 2015-04-30

SKLTP-641 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.3

Releasedatum: 2015-04-17

Åtgärdande av problem vid samtidiga upplägg av flera logiska adresser.

SKLTP-638 Getting issue details... STATUS

SKLTP-639 Getting issue details... STATUS

SKLTP-636 Getting issue details... STATUS

SKLTP-637 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.2

Releasedatum: 2015-04-13

I denna version introduceras möjlighet att lägga till flera logiska adresser samtidigt.

SKLTP-531 Getting issue details... STATUS

SKLTP-624 Getting issue details... STATUS

SKLTP-605 Getting issue details... STATUS

SERVICE-163 Getting issue details... STATUS

NTP-199 Getting issue details... STATUS

NTP-141 Getting issue details... STATUS

AV-113 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.1

Releasedatum: 2015-02-12

Mjukvaran finns att ladda ner från:

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-services/1.5.1/tak-services-1.5.1.war

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-web/1.5.1/tak-web-1.5.1.war

Förbättringar

 • NTP-142 Getting issue details... STATUS

Tjänstekatalogen (TAK) 1.5.0


I TAK 1.5.0 introducerades en ny datamodel vilket kräver att migreringsscript körs, se instruktion nedan kring migrering till TAK 1.5.0

Migrering till 1.5.0


Releasedatum: 2014-12-08

Mjukvaran finns att ladda ner från:

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-services/1.5.0/tak-services-1.5.0.war

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tak/tak-web/1.5.0/tak-web-1.5.0.war

Förbättringar

 • SKLTP-335 Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-556 Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-557 Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-558 Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-560 Getting issue details... STATUS

  Nya adresser till TAK:
  Admin gui: http://localhost:8080/tak-web
  Web services: http://localhost:8080/tak-services
  Nya namn på logfiler:
  tp-vagval-admin-services.log -> tak-services.log
  tp-vagval-admin-services-monitoring.log -> tak-services-monitoring.log

Tjänstekatalogen (TAK) 1.4.1

Releasedatum: 2014-08-26

Förbättringar

 • MIG-141 Getting issue details... STATUS
  • Adress: http://host/port/itintegration/monitoring/pingForConfiguration/1/rivtabp21
 • SKLTP-517 Getting issue details... STATUS
  • Tills tjänstekontraktet är releasat i central maven använder TK versionen i se.skltp

       <dependency>
   			<groupId>se.skltp.infrastructure.itintegration</groupId>
    			<artifactId>ServiceContracts_infrastructure_itintegration_registry</artifactId>
   			<version>2.0-RC1</version>
       </dependency>

Denna version kan laddas ner från Maven: 

http://central.maven.org/maven2/se/skltp/tk/tk-parent/1.4.1-RC1/tk-parent-1.4.1-RC1-dist.tar.gz

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tk/tp-vagval-admin-web/1.4.1-RC1/tp-vagval-admin-web-1.4.1-RC1.war

http://repo1.maven.org/maven2/se/skltp/tk/tp-vagval-admin-services/1.4.1-RC1/tp-vagval-admin-services-1.4.1-RC1.war

Tjänstekatalogen (TAK) 1.4.0

Releasedatum: 2012-11-29

Migrering från tidigare releaser

Release notes

Buggar

 • SKLTP-372Kan inte ta bort en kategori från ett filter

Förbättringar

 • SKLTP-336Ändra implementation av tjänsten Registry:GetSupportedServiceContracts så att serviceConsumerId blir valfritt

Nya funktioner

 • SKLTP-331 - EI: Utöka TAK för att lagra filter-information
 • SKLTP-333 - Implementera den nya versionen av tjänsten GetLogicalAddresseesByServiceContract i TAK

Denna version kan laddas ner från Maven: http://central.maven.org/maven2/se/skltp/tk/tk-parent/1.4.0/tk-parent-1.4.0-dist.tar.gzTjänstekatalogen (TAK) 1.3.1