Release Note - Engagemangsindex


Version 2.1.4 och senare publiceras på Ineras Nexus (https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/) istället för Maven Central

EI version 3.0.3

Releasedatum: 2022-02-23

Säkerhetsuppdatering

EI version 3.0.2

Releasedatum: 2021-12-21

Säkerhetsuppdatering

EI version 3.0.1

Releasedatum: 2021-11-25

Sammanfattning:

Buggrättningar för prenumerationer. Efter dessa rättningar kan ändringar i prenumerationer hanteras utan omstart av EI.

Jira-ärenden:

NTP-2032 Getting issue details... STATUS

NTP-2033 Getting issue details... STATUS

NTP-2034 Getting issue details... STATUS

NTP-2036 Getting issue details... STATUS

EI version 3.0.0

Releasedatum: 8 september 2021

EI med Spring Boot och Apache Camel. Ersätter tidigare mule-applikation. 1-1 konvertering av EI baserat på version 2.1.4.

SKLTP-1365 Getting issue details... STATUS

EI version 2.1.5

Releasedatum: Någon release finns ej inplanerad. Vidare utveckling görs i ei v3.x.x


SKLTP-1196 Getting issue details... STATUS

EI version 2.1.4

Releasedatum: 15 okt 2018

SKLTP-1149 Getting issue details... STATUS

EI version 2.1.3

Releasedatum: 12 dec 2017

SKLTP-998 Getting issue details... STATUS

SKLTP-1044 Getting issue details... STATUS

EI version 2.1.2

Releasedatum: 24 apr 2017

Denna release blev aldrig produktionssatt, och kommer att ersättas av 2.1.3, men körts under längre tid i QA-miljön. 

SKLTP-673 Getting issue details... STATUS

EI version 2.1.1

Releasedatum: 2016-11-30

SKLTP-898 Getting issue details... STATUS


EI  version 2.1.0

Releasedatum: 2016-11-15

Uppgradering till Java 8

SKLTP-621 Getting issue details... STATUS

EI version 2.0.0

Releasedatum: 2018-08-16

Förbättringar

Uppgradering av plattform och komponenter till Mule 3.7

SKLTP-630 Getting issue details... STATUS

SKLTP-596 Getting issue details... STATUS

EI 2.0.0 är inte helt kompatibel med EI 1.3.0. Vid uppgradering se till att först tömma befintliga köer. För mer information se EI version 1.3.1


EI version 1.3.1

Releasen är framåtkompatibel med EI 2.0.0

SKLTP-839 Getting issue details... STATUS

EI version 1.3.0

Releasedatum: 2015-08-27

Förbättringar

Förändrad konfiguration

 • SKLTP-665 Getting issue details... STATUS , nya properties med default inställningar som innebär att den nya collect/compress funktionaliteten ej används.

  # queue where messages with a count of EngagementTransactions less or equal to COLLECT_TRESHOLD are put
  COLLECT_QUEUE=skltp.ei.collect
  # queue where messages that for some reason have failed in the collect/compress process
  COLLECT_ERROR_QUEUE=DLQ.${COLLECT_QUEUE}
  # number of EngagementTransactions in an Update message that determines if the message should be put on the collect queue
  COLLECT_TRESHOLD=0
  # the timeout for each JMS receive, also determines the interval that the collect buffer is checked for max age
  COLLECT_JMS_RECEIVE_TIMEOUT_MILLIS=30000
  # the max time to buffer records in collect
  COLLECT_MAX_BUFFER_AGE_MILLIS=240000
  # the max number of records in output messages from collect
  COLLECT_MAX_RECORDS_IN_COLLECTED_MESSAGES=1000
  # the max number of records to buffer in collect (affects memory usage!)
  COLLECT_MAX_BUFFERED_RECORDS=4000
  # the max number of messages to read in collect
  COLLECT_MAX_COLLECTED_MESSAGES=10000

  SKLTP-669 Getting issue details... STATUS , Konfigurationsändring för prefetch och exclusive consumers för AMQ

  SOITOOLKIT_MULE_AMQ_BROKER_URL=failover:(tcp://localhost:61616)?randomize=false&timeout=10000&jms.prefetchPolicy.queuePrefetch=5

EI version 1.2.1

Releasedatum: 2015-06-02

Version 1.2.1 har tillförts ett flertal lasttester som körs via Gatling. Verifiering har skett av att det tekniskt går att använda EI vid en databas med 250 miljoner poster, se testprotokoll för version 1.2.1.

Förbättringar

Förändrad konfiguration

 • SKLTP-386 Getting issue details... STATUS , nya property

  # Properties for jms-connector in dynamic flow for outgoing notifications
  NOTIFY_AMQ_NO_OF_CONSUMERS=1
 • SKLTP-622 Getting issue details... STATUS , nya properties

  # Default thread pool sizes
  EI_DEFAULT_MAX_THREADS_ACTIVE=50
  EI_DEFAULT_MAX_THREADS_IDLE=25
  EI_DEFAULT_MAX_THREADS_TTL=10000

EI version 1.2.0

Releasedatum: 2014-09-01

Förbättringar

 • SKLTP-524 Getting issue details... STATUS
 • MIG-141 Getting issue details... STATUS
 • SKLTP-517 Getting issue details... STATUS
  • Tills tjänstekontraktet är releasat i central maven använder EI versionen i se.skltp

       <dependency>
   			<groupId>se.skltp.infrastructure.itintegration</groupId>
    			<artifactId>ServiceContracts_infrastructure_itintegration_registry</artifactId>
   			<version>2.0-RC1</version>
       </dependency>

Förändrad konfiguration

 • MIG-141 Getting issue details... STATUS , nya properties

  # PingForConfiguration properties
  PINGFORCONFIGURATION_INBOUND_ENDPOINT_FRONTEND=http://localhost:8081/skltp-ei/frontend/itintegration/monitoring/PingForConfiguration/1/rivtabp21
  PINGFORCONFIGURATION_INBOUND_ENDPOINT_BACKEND=http://localhost:8082/skltp-ei/backend/itintegration/monitoring/PingForConfiguration/1/rivtabp21
  
  
  #PINGFORCONFIGURATION_CHECK_DB_RRI, the registered resident identification (ssn) to use when performing db check
  #PINGFORCONFIGURATION_CHECK_DB_SERVICEDOMAIN, the servicedomain to use when performing db check
  PINGFORCONFIGURATION_CHECK_DB_RRI=121212121212
  PINGFORCONFIGURATION_CHECK_DB_SERVICEDOMAIN=serviceDomain
  APPLICATION_NAME_FRONTEND=ei-frontend
  APPLICATION_NAME_BACKEND=ei-backend


EI version 1.1.1

Releasedatum: 2014-02-18

EI 1.1.1 innehåller en uppdatering för att hantera information om avsändare EI i kommunikationen med VP.

Förbättringar

 1. SKLTP-10 - Hantera ursprungsanvändare i flera led enligt RIV TA
  Ny property VP_INSTANCE_ID:

  # Property used together with x-vp-sender-id to identify which VP instance is used
  VP_INSTANCE_ID=DEFAULT_NOT_SET

Länk till Maven

Zip-filerna för frontend och backend-applikationerna laddas ner från mavens centrala repo:

 1. Ladda ner zip fil för frontend applikation från Mavens centrala repository.
 2. Ladda ner zip fil för backend applikation från Mavens centrala repository

EI version 1.1

Releasedatum: 2013-12-02


EI 1.1 innehåller i huvudsak uppdateringar där det gäller möjlighet att filtera filtrera bort uppdateringar via updates/process-notification från prenumeranter baserat på servicedomän och kategorier. Den andra stora uppdateringen är att topics ersatt med köer. Detta för att bland annat öka tillgängligheten genom att bli av med problemen med hängningar av EI när prenumeranter var offline.
 

Förbättringar

 1. SKLTP-223 - EI: Ersätt topics med köer
 2. SKLTP-369 - EI: Aggregeringsplatformen: Loop om någon lägger in engagemang med Ineras HSA-Id i EI
 3. SKLTP-370 - Subscribercache

Nya funktioner

 1. SKLTP-9: EI: Krav från Engagemangsindex, filter

Förändrad konfiguration

Följande ändringar påverkar ei-config.properties:

 1. SKLTP-223
  Propertien NOTIFY_TOPIC är borttagen 

 2. SKLTP-369
  Ny property UPDATE_NOTIFICATION_NOT_ALLOWED_HSA_ID_LIST:
   

  # A list of HSA-ID known to not be allowed for usage as logical-address nor source-system in calls to the services Update and ProcessNotification.
  # This list is used to avoid the possibility to introduce looping aggregating services that is tricked to call it self without end... UPDATE_NOTIFICATION_NOT_ALLOWED_HSA_ID_LIST=${EI_HSA_ID},${VP_HSA_ID}

  Note that the values:

  ${EI_HSA_ID},${VP_HSA_ID}

  are only suggested default values used during development, i.e. integration tests depends on them.

 3. SKLTP-370 - Subscribercache

  EI lagrar numera alla subscribers samt filter som den får vid uppstart. Sökvägen till denna cachefile sätts med

  LOCAL_EI_SUBSCRIBER_CACHE=sökväg på disk.
  Om ingen sökväg anges så används /tmp/ei.localCache3

Länk till Maven

Zip-filerna för frontend och backend-applikationerna laddas ner från mavens centrala repo:

 1. Ladda ner zip fil för frontend applikation från Mavens centrala repository.
 2. Ladda ner zip fil för backend applikation från Mavens centrala repository.


EI version 1.0

Detta är den första versionen av Engagemangsindex. Det är en pilotversion med begränsad funktionalitet 

 1. Producent av tjänstekontraktet Update
 2. Producent av tjänstekontraktet FindContent
 3. Konsument av tjänstekontraktet ProcessNotification 
 4. Producent av tjänstekontraktet ProcessNotification 

Denna version stödjer endast begränsade datavolymer.

Det finns en filterfunktionen som är planerad till nästa version av EI. Det innebär att ProcessNotification kommer att anropas hos alla registrerade producenter när EI uppdateras, oavsett inom vilken domän uppdateringen sker.