SKLTP EI - Backup och Restore

Innehåll


Backup och Restore av databas

Vid en krasch skall EI databasen kunna återställas ända fram till senaste uppdateringen innan kraschen. Detta görs genom att

  1. Lägga på den senaste fulla backupen
  2. Påföra inkrementella backuper fram till tidpunkten då kraschen inträffade
  3. Fyll på med "logfiler" för att täcka gapet mellan senaste "backup" och den senaste fungerande transaktionen.

Dvs. livscykelhantering av logfiler inklusive arkivering är en central del som påverkas av hur backup-rutinerna utformas.

För att minimera att data försvinner behöver rutiner sättas för lagring av backup-data och arkiverade loggar,  tex geografisk redundans.

Max tid för återställning från backup påverkar tillsammans med kapacitetskrav bland annat köer för inkommande uppdateringar och storlek på diskpartitioner etc.

Backup och Restore av köer

Redundans på filsystemnivå, http://activemq.apache.org/replicated-message-store.html