SKLTP för Driftspersonal

Här finns en sammanfattning av de sidor som är av intresse för dig som är ansvarig för installation och drift av SKLTP.

Under Generella instruktioner hittar du installations och konfigurationanvisningar för komponenter som förutsätts vara installerade på servern innan SKLTP installeras. Därefter finns en sida för varje komponent i SKLTP. En minimal SKLTP installation förutsätter att TAK och VP är installerade. AgP, EI och AnP är valfria.