SKLTP VP - Installation

För versioner < 4.0.0 (Mule versioner) var VP producent av kontraktet GetLogicalAddresseesByServiceContractResponder:2. Denna funktionalitet finns inte kvar utan är flyttat till en egen applikation, KAT. Behövs denna funktionalitet bör även KAT applikationen installeras. Se KAT installationanvisning. https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/794427409

Förutsättningar

Följande förutsätts vara installerat innan VP installeras:

  1. Java Runtime Environment

    1. VP från och med version 4.3.0 kräver Java 11 eller senare (verfierad med OpenJDK 11)

    2. VP från och med version 4.0.0 kräver Java 8 eller senare (verfierad med OpenJDK 1.8.0)

  2. SKLTP TAK 2.4.0 eller senare installerad, se TAK installationsanvisning. Konfiguration enligt installationsanvisning förutsätts också.

  3. Certifikat installerat, se installationsmanual. Om de inte finns kan de beställas från Ineras Identifieringstjänst.

Installation med template

Det lättaste sättet är att installera utifrån en template.

Se https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/706969617

Manuell installation av VP

Se https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/706871349

Verifiera installation

Se https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/SKLTP/pages/706871320