SKLTP för Arkitekter

Här finns en länkar till arkitekturella beskrivningar som är av intresse för dig som vill kunna förstå arkitekturen i SKLTP och dess komponenter.

Varje komponent är beskriven enligt en gemensam mall för en så kallad SAD - Software Architecture Document, se mall för arkitekturell beskrivning.

Arkitekturell beskrivning av respektive komponent:

Övriga komponenter: