Verktyg för monitorering

VisualVM för att monitorera Mule

VisualVM är ett monitorerings och ett enklare profileringsverktyg med grafiskt stöd. Installationsanvisningar och dokumentation på http://visualvm.java.net/.

   

 

Innan uppkoppling med VisualVM behöver följande vara konfigurerat, Tillåta uppkoppling till Mule med JMX.

Anslut med följande information, där lösenordet är det som definierats i filen <MULE_HOME>/conf/jmx.password och port nr det som definierats i <MULE_HOME>/conf/wrapper.conf.

Host name: Adress/host till den server där Mule finns installerad

Connectionservice:jmx:rmi://<host>:<port nr>/jndi/rmi://<host>:<port nr>/jmxrmi
username: controlRole
password: <some password>

JConsole för att monitorera Mule

JConsole är ett monitorerings och ett enklare profileringsverktyg med grafiskt stöd. Installationsanvisningar och dokumentation på http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/management/jconsole.html.

 

 

Innan uppkoppling med JConesole behöver följande vara konfigurerat, Tillåta uppkoppling till Mule med JMX.

Anslut med följande information, där lösenordet är det som definierats i filen <MULE_HOME>/conf/jmx.password och port nr det som definierats i <MULE_HOME>/conf/wrapper.conf.

Remote process: service:jmx:rmi://<host>:<port nr>/jndi/rmi://<host>:<port nr>/jmxrmi
username: controlRole
password: <some password>