SLL RTP

SLL RTP, Regional Tjänsteplattform


OBS !!!

INFORMATION OM REGION STOCKHOLMS REGIONALA TJÄNSTEPLATTFORM UPPDATERAS INTE LÄNGRE (2021-04-27) PÅ DENNA ARBETSYTA. 

YTAN HAR ERSATTS AV Region Stockholm RTP - Confluence (atlassian.net) .


Den regionala tjänsteplattformen är ett system som bygger på SKLTP projektet, som i sin tur är en realisering och referensimplementation av den nationella arkitekturen RIV-TA.